Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 18 april 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 6.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018 (debat)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 8.Samenstelling fracties: zie notulen
 9.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 10.Kwijting 2016 (debat)
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Stemmingen
  12.1.Het vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  12.2.Vergaderrooster van het Parlement voor 2019 (stemming)
  12.3.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (stemming)
  12.4.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (stemming)
  12.5.Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (stemming)
  12.6.Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (aanvullend protocol) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (stemming)
  12.7.Verpakking en verpakkingsafval (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (stemming)
  12.8.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (stemming)
  12.9.Afvalstoffen (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (stemming)
  12.10.Het storten van afvalstoffen (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (stemming)
  12.11.Procedureregels inzake rapportage op milieugebied (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (stemming)
  12.12.Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (B8-0214/2018) (stemming)
  12.13.Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (stemming)
  12.14.Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (stemming)
  12.15.Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (stemming)
  12.16.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (stemming)
  12.17.Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (stemming)
  12.18.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (stemming)
  12.19.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (stemming)
  12.20.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  12.21.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  12.22.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  12.23.Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  12.24.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  12.25.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (A8-0128/2018 - Marco Valli) (stemming)
  12.26.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  12.27.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  12.28.Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen (A8-0115/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.29.Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.30.Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.31.Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.32.Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.33.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.34.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.35.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.36.Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.37.Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.38.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.39.Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.40.Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.41.Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (stemming)
  12.42.Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.43.Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.44.Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.45.Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.46.Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.47.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.48.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.49.Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.50.Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.51.Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.52.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.53.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.54.Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.55.Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.56.Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.57.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.58.Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.59.Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.60.Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (stemming)
  12.61.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (stemming)
  12.62.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (stemming)
  12.63.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (stemming)
  12.64.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (stemming)
  12.65.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (stemming)
  12.66.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (stemming)
  12.67.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (stemming)
  12.68.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (stemming)
 13.Stemverklaringen
  13.1.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Verpakking en verpakkingsafval (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Afvalstoffen (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Procedureregels inzake rapportage op milieugebied (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (B8-0214/2018)
  13.8.Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (B8-0184/2018)
  13.9.Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 17.Ingekomen stukken: zie notulen
 18.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 19.Cambridge Analytica en Facebook: Bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers als verdedigingslinie tegen verkiezingsmanipulatie (debat)
 20.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (debat)
 21.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (debat)
 22.Biologische productie en etikettering van biologische producten (debat)
 23.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (debat)
 24.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (debat)
 25.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD)) (debat)
 26.Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (debat)
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1598 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (6987 kb)
Laatst bijgewerkt op: 5 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid