Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 18 aprilie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 6.Concluziile reuniunii Consiliului European din 22-23 martie (dezbatere)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 9.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Descărcarea de gestiune 2016 (dezbatere)
 11.Reluarea şedinţei
 12.Votare
  12.1.Stabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (vot)
  12.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019 (vot)
  12.3.Acordul-cadru UE-Australia (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (vot)
  12.4.Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (vot)
  12.5.Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (vot)
  12.6.Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (Protocolul adițional ) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (vot)
  12.7.Ambalajele și deșeurile de ambalaje (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (vot)
  12.8.Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (vot)
  12.9.Deșeurile (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (vot)
  12.10.Depozitele de deșeuri (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (vot)
  12.11.Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (vot)
  12.12.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (B8-0214/2018) (vot)
  12.13.Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (vot)
  12.14.Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (vot)
  12.15.Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (vot)
  12.16.Descărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (vot)
  12.17.Descărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (vot)
  12.18.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (vot)
  12.19.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (vot)
  12.20.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  12.21.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  12.22.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  12.23.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  12.24.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  12.25.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (A8-0128/2018 - Marco Valli) (vot)
  12.26.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  12.27.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  12.28.Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE (A8-0115/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.29.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.30.Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.31.Descărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.32.Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.33.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.34.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.35.Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.36.Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.37.Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.38.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.39.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.40.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.41.Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (vot)
  12.42.Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.43.Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.44.Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.45.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.46.Descărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.47.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.48.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.49.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.50.Descărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.51.Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.52.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.53.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.54.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.55.Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.56.Descărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.57.Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.58.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.59.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.60.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (vot)
  12.61.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (vot)
  12.62.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2 (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (vot)
  12.63.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (vot)
  12.64.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (vot)
  12.65.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (vot)
  12.66.Descărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (vot)
  12.67.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (vot)
  12.68.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (vot)
 13.Explicații privind votul
  13.1.Acordul-cadru UE-Australia (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Ambalajele și deșeurile de ambalaje (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Deșeurile (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (B8-0214/2018)
  13.8.Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (B8-0184/2018)
  13.9.Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Descărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 15.Reluarea şedinţei
 16.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 17.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 18.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 19.Cambridge Analytica și Facebook: protecția datelor și viața privată a cetățenilor ca linie de apărare împotriva manipulării alegerilor (dezbatere)
 20.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (dezbatere)
 21.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (dezbatere)
 22.Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (dezbatere)
 23.Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (dezbatere)
 24.Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (dezbatere)
 25.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe venit (2016/0107(COD)) (dezbatere)
 26.Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (dezbatere)
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 28.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1598 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (6987 kb)
Ultima actualizare: 5 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate