Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg Reviderad upplaga

2. Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
Protokoll
Senaste uppdatering: 26 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy