Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0048(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0094/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0094/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0382

Συζητήσεις
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.10. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, rapporteur. – Madam President, I would like to apologise, to our colleagues: I am neither the initiator of this vote today, nor a fan of interventions in voting time.

However, this voice against believes a short clarification is in order. This is a report on repealing 10 legal acts in the area of business statistics and replacing them with one. One instead of ten spirit goes against the spirit of the vote in the Committee on Industry, Research and Energy, which was 57 against 6.

Why is it now on the agenda? Because some of my colleagues’ shadows introduced an additional amendment on additional taxation information, which was rejected. Of course taxation is important. However, we already have automatic exchange on taxation between tax authorities and a separate initiative in Parliament on country—by—country reporting on taxation. But it has been blocked in the Council since July 2017, as my colleagues from the Committee on Economic and Monetary Affairs know.

There is a good reason not to place it in a very technical dossier on business statistics. There is no demand for that data in the business community, and I am sure that when we place it in this technical dossier, it stays as it is now with ten regulations instead of one. Therefore, I defend the mandate and hope you manage to leave on time.

 
  
MPphoto
 

  Dan Nica, în numele grupului S&D. – Doamnă președintă, opoziția pe care noi am exprimat-o s-a datorat unui fapt foarte simplu: nu credem în discriminare și nu credem că marile corporații trebuie să beneficieze de un tratament care să le fie mai favorabil decât cel pe care îl aplicăm unor întreprinderi mici, unor întreprinderi mijlocii. Dacă toate întreprinderile din Uniunea Europeană sunt obligate să își comunice taxele pentru scopuri statistice, de ce să facem o excepție pentru marile corporații? Care ar fi motivația? Aceasta lipsește și, din acest motiv, votul nostru este negativ și îi invit pe toți colegii să voteze împotrivă.

 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου