Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (rozprava)
 5.Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (rozprava)
 6.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Bělorusko
  6.2.Filipíny
 7.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení): viz zápis
 8.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)
  8.1.Situace v Pásmu Gazy
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Bělorusko (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (hlasování)
  10.2.Filipíny (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (hlasování)
  10.3.Situace v Pásmu Gazy (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (hlasování)
  10.4.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  10.5.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (hlasování)
  10.6.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (hlasování)
  10.7.Ekologická produkce a označování ekologických produktů (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (hlasování)
  10.8.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (hlasování)
  10.9.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (hlasování)
  10.10.Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (hlasování)
  10.11.Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  10.12.Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (B8-0186/2018) (hlasování)
  10.13.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (B8-0189/2018) (hlasování)
  10.14.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (hlasování)
  10.15.Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (hlasování)
  10.16.Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (hlasování)
  10.17.Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (hlasování)
  10.18.Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasování)
  10.19.Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (B8-0190/2018) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Ekologická produkce a označování ekologických produktů (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (B8-0186/2018)
  11.5.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (B8-0189/2018)
  11.6.Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (B8-0190/2018)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Závažné interpelace (rozprava)
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 17.Petice: viz zápis
 18.Předložení dokumentů: viz zápis
 19.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 20.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
 22.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (671 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3243 kb)
Poslední aktualizace: 26. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí