Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 19. aprill 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine (arutelu)
 5.Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  6.1.Valgevene
  6.2.Filipiinid
 7.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõike 2) (nõusolek) (vt protokoll)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)
  8.1.Olukord Gaza sektoris
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Valgevene (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (hääletus)
  10.2.Filipiinid (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (hääletus)
  10.3.Olukord Gaza sektoris (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (hääletus)
  10.4.Ühine käibemaksusüsteem ja hariliku maksumäära järgimise kohustus (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  10.5.Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (hääletus)
  10.6.Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (hääletus)
  10.7.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (hääletus)
  10.8.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (hääletus)
  10.9.2019. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (hääletus)
  10.10.Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (hääletus)
  10.11.Maagaasi siseturu ühiseeskirjad (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  10.12.Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (B8-0186/2018) (hääletus)
  10.13.Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (B8-0189/2018) (hääletus)
  10.14.Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (hääletus)
  10.15.Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (hääletus)
  10.16.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (hääletus)
  10.17.Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (hääletus)
  10.18.Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hääletus)
  10.19.Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed (B8-0190/2018) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (B8-0186/2018)
  11.5.Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (B8-0189/2018)
  11.6.Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed (B8-0190/2018)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 16.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 17.Petitsioonid (vt protokoll)
 18.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 19.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (671 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3243 kb)
Viimane päevakajastamine: 26. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika