Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen loukkaaminen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 5.Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (keskustelu)
 6.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  6.1.Valko-Venäjä
  6.2.Filippiinit
 7.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyntä): ks. pöytäkirja
 8.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)
  8.1.Gazan tilanne
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  10.1.Valko-Venäjä (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (äänestys)
  10.2.Filippiinit (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (äänestys)
  10.3.Gazan tilanne (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (äänestys)
  10.4.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  10.5.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (äänestys)
  10.6.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (äänestys)
  10.7.Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (äänestys)
  10.8.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (äänestys)
  10.9.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (äänestys)
  10.10.Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (äänestys)
  10.11.Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  10.12.Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (B8-0186/2018) (äänestys)
  10.13.Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (B8-0189/2018) (äänestys)
  10.14.Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen loukkaaminen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (äänestys)
  10.15.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (äänestys)
  10.16.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (äänestys)
  10.17.Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (äänestys)
  10.18.Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (äänestys)
  10.19.Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (B8-0190/2018) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (B8-0186/2018)
  11.5.Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (B8-0189/2018)
  11.6.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (B8-0190/2018)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 16.Poslanecký mandát
 17.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 18.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (671 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3243 kb)
Päivitetty viimeksi: 26. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö