Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 3.Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 4.Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 5.Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (diskusijos)
 6.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  6.1.Baltarusija
  6.2.Filipinai
 7.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipnio 2 dalis) (pritarimas) (žr. protokola)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijų tęsinys)
  8.1.Padėtis Gazos Ruože
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Baltarusija (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (balsavimas)
  10.2.Filipinai (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (balsavimas)
  10.3.Padėtis Gazos Ruože (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (balsavimas)
  10.4.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  10.5.Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (balsavimas)
  10.6.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (balsavimas)
  10.7.Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (balsavimas)
  10.8.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (balsavimas)
  10.9.2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (balsavimas)
  10.10.Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (balsavimas)
  10.11.Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  10.12.Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (B8-0186/2018) (balsavimas)
  10.13.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (B8-0189/2018) (balsavimas)
  10.14.Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (balsavimas)
  10.15.Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (balsavimas)
  10.16.Metinė konkurencijos politikos ataskaita (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (balsavimas)
  10.17.Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (balsavimas)
  10.18.Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsavimas)
  10.19.Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (B8-0190/2018) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (B8-0186/2018)
  11.5.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (B8-0189/2018)
  11.6.Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (B8-0190/2018)
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 15.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 17.Peticijos (žr. protokolą)
 18.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 19.Kitų plenarinių posėdžių kalendorinius (žr. protokolą)
 20.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (671 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3243 kb)
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika