Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana (debates)
 5.Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (debates)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  6.1.Baltkrievija
  6.2.Filipīnas
 7.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana) (sk. protokolu)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpināšana)
  8.1.Stāvoklis Gazas joslā
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Baltkrievija (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (balsošana)
  10.2.Filipīnas (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (balsošana)
  10.3.Stāvoklis Gazas joslā (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (balsošana)
  10.4.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  10.5.Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (balsošana)
  10.6.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (balsošana)
  10.7.Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (balsošana)
  10.8.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (balsošana)
  10.9.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2019. finanšu gadam, I iedaļa — Eiropas Parlaments (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (balsošana)
  10.10.Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (balsošana)
  10.11.Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  10.12.Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (B8-0186/2018) (balsošana)
  10.13.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (B8-0189/2018) (balsošana)
  10.14.Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (balsošana)
  10.15.Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (balsošana)
  10.16.Gada ziņojums par ES konkurences politiku (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (balsošana)
  10.17.Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (balsošana)
  10.18.Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsošana)
  10.19.Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (B8-0190/2018) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (B8-0186/2018)
  11.5.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (B8-0189/2018)
  11.6.Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (B8-0190/2018)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 15.Plašas interpelācijas (debates)
 16.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 17.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 18.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 19.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
 22.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (671 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3243 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika