Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 19 april 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (debat)
 5.De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (debat)
 6.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.Belarus
  6.2.Filipijnen
 7.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (goedkeuring): zie notulen
 8.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  8.1.Situatie in de Gazastrook
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Belarus (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (stemming)
  10.2.Filipijnen (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (stemming)
  10.3.Situatie in de Gazastrook (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (stemming)
  10.4.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  10.5.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (stemming)
  10.6.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (stemming)
  10.7.Biologische productie en etikettering van biologische producten (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (stemming)
  10.8.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (stemming)
  10.9.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees Parlement (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (stemming)
  10.10.Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (stemming)
  10.11.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (stemming)
  10.12.Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (B8-0186/2018) (stemming)
  10.13.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (B8-0189/2018) (stemming)
  10.14.Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (stemming)
  10.15.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (stemming)
  10.16.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (stemming)
  10.17.Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (stemming)
  10.18.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (stemming)
  10.19.De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (B8-0190/2018) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Biologische productie en etikettering van biologische producten (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (B8-0186/2018)
  11.5.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (B8-0189/2018)
  11.6.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (B8-0190/2018)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Uitgebreide interpellaties (debat)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 17.Verzoekschriften: zie notulen
 18.Ingekomen stukken: zie notulen
 19.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (671 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3243 kb)
Laatst bijgewerkt op: 26 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid