Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 19 aprilie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Punerea în aplicare a ordinului european de protecție (dezbatere)
 5.Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (dezbatere)
 6.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  6.1.Belarus
  6.2.Filipine
 7.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare): consultaţi procesul-verbal
 8.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (continuarea dezbaterii)
  8.1.Situația din Fâșia Gaza
 9.Reluarea şedinţei
 10.Votare
  10.1.Belarus (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (vot)
  10.2.Filipine (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (vot)
  10.3.Situația din Fâșia Gaza (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (vot)
  10.4.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (vot)
  10.5.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (vot)
  10.6.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (vot)
  10.7.Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (vot)
  10.8.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (vot)
  10.9.Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019 - Secțiunea l - Parlamentul European (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (vot)
  10.10.Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (vot)
  10.11.Norme comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (vot)
  10.12.Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (B8-0186/2018) (vot)
  10.13.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (B8-0189/2018) (vot)
  10.14.Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (vot)
  10.15.Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (vot)
  10.16.Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (vot)
  10.17.Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (vot)
  10.18.Punerea în aplicare a ordinului european de protecție (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (vot)
  10.19.Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (B8-0190/2018) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (B8-0186/2018)
  11.5.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (B8-0189/2018)
  11.6.Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Punerea în aplicare a ordinului european de protecție (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (B8-0190/2018)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Reluarea şedinţei
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Interpelări majore (dezbatere)
 16.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 17.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 18.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 19.Calendarul următoarelor şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (671 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (3243 kb)
Ultima actualizare: 26 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate