Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 19. apríla 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze (rozprava)
 5.Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (rozprava)
 6.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Bielorusko
  6.2.Filipíny
 7.Demande de consultation du Comité économique et social européen (article 137, paragraphe 2, du règlement) (approbation): pozri zápisnicu
 8.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  8.1.Situácia v Pásme Gazy
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Bielorusko (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (hlasovanie)
  10.2.Filipíny (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (hlasovanie)
  10.3.Situácia v Pásme Gazy (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (hlasovanie)
  10.4.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  10.5.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (hlasovanie)
  10.6.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (hlasovanie)
  10.7.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (hlasovanie)
  10.8.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (hlasovanie)
  10.9.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (hlasovanie)
  10.10.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
  10.11.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  10.12.Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (B8-0186/2018) (hlasovanie)
  10.13.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (B8-0189/2018) (hlasovanie)
  10.14.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (hlasovanie)
  10.15.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (hlasovanie)
  10.16.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (hlasovanie)
  10.17.Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (hlasovanie)
  10.18.Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)
  10.19.Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (B8-0190/2018) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (B8-0186/2018)
  11.5.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (B8-0189/2018)
  11.6.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (B8-0190/2018)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Pokračovanie prerušeného rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Väčšie interpelácie (rozprava)
 16.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Petície: pozri zápisnicu
 18.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (671 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3243 kb)
Posledná úprava: 26. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia