Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 19. april 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti (razprava)
 5.Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje (razprava)
 6.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  6.1.Belorusija
  6.2.Filipini
 7.Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev): gl. zapisnik
 8.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (nadaljevanje razprave)
  8.1.Razmere v Gazi
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  10.1.Belorusija (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (glasovanje)
  10.2.Filipini (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (glasovanje)
  10.3.Razmere v Gazi (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (glasovanje)
  10.4.Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  10.5.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (glasovanje)
  10.6.Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (glasovanje)
  10.7.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (glasovanje)
  10.8.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (glasovanje)
  10.9.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (glasovanje)
  10.10.Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (glasovanje)
  10.11.Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  10.12.Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (B8-0186/2018) (glasovanje)
  10.13.Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (B8-0189/2018) (glasovanje)
  10.14.Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (glasovanje)
  10.15.Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (glasovanje)
  10.16.Letno poročilo o politiki konkurence (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (glasovanje)
  10.17.Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (glasovanje)
  10.18.Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  10.19.Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje (B8-0190/2018) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (B8-0186/2018)
  11.5.Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (B8-0189/2018)
  11.6.Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje (B8-0190/2018)
 12.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 15.Večje interpelacije (razprava)
 16.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 17.Peticije: glej zapisnik
 18.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 19.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
 22.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (671 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3243 kb)
Zadnja posodobitev: 26. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov