Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2285(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0136/2018

Predložena besedila :

A8-0136/2018

Razprave :

PV 02/05/2018 - 24
CRE 02/05/2018 - 24

Glasovanja :

PV 03/05/2018 - 7.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0200

Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 2. maj 2018 - Bruselj Pregledana izdaja

24. Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ (razprava)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Andrey Novakov im Namen des Ausschusses für regionale Entwicklung über die Umsetzung der Kohäsionspolitik und die Verwirklichung des thematischen Ziels „Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen“ (Artikel 9 Absatz 7 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen) (2017/2285(INI)) (A8-0136/2018).

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков, докладчик. – Уважаема г-жо Председател, г-жо Комисар, още в началото искам да благодаря на всички, които взеха участие в писането на този доклад и спомогнаха за това да постигнем, считам, добър резултат. Искам да благодаря и на координатора г-н Нистелрой за това, че също посвети част от своите усилия, за да завършим доклада навреме.

Когато Европейският съюз започне да изгражда пътища, с които спестява потенциално стотици жертви, когато Европейският съюз започне със своите магистрали да свързва села, градове и семейства, когато Съюзът, благодарение на пътищата и жп линиите, които изгражда, започва да спестява десетки часове на пътуващите, тогава започваме да говорим на разбираем за хората език. Тогава Европейският съюз не е далечно, имагинерно същество за хората, а започва да е нещо, което те разбират и в което вярват, и се чувстват съпричастни.

Заглавието на моя доклад е доста дълго и сложно, макар целта зад него да е много простичка: да покажем, че за последните десет години никога Европейският съюз не е постигал повече в инвестициите в транспортна инфраструктура. Нещо повече, радвам се, че този доклад идва толкова навреме, само два часа след като бе представен проектът за следващата многогодишна финансова рамка.

Имахме много простичка цел. Първо, да оценим колко полезни и ефективни са били инвестициите в периода 2007-2013 г., да видим на полувремето как се справяме в сегашния програмен период и да отправим препоръки за следващия. Считам, че се справихме добре. Очевидно е обаче, че имаме накъде да подобряваме начина, по който функционира Съюзът.

Не на последно място, всеки от Вас, сигурен съм, знае, че за да довършим „Тен-Т“ мрежата в Европейския съюз, ни трябват половин трилион евро. Не съм сигурен, че сме близо до това число в намирането на тези средства, но сме длъжни да кажем: ако успеем да го направим, а сме длъжни, Европейският съюз ще осигури почти 10 милиона нови работни места и ще осигури още допълнителни 2% на годишна база към икономическия ръст на Съюза. Това не е за пренебрегване. Нещо повече, ако трябва да оставим на страна километрите, пристанищата, магистралите, жп линиите, имаме една основна цел, когато говорим за транспорт в Съюза, и тя е Източна и Западна Европа, Северна и Южна Европа да останат само географски понятия. Толкова добре да сме свързали регионите помежду им, че да можем за часове да преодоляваме разстоянията, че наистина да можем да кажем: имаме свободно движение на хора, стоки и капитали без да се налага да чакаме по границите или да се налага, въпреки прекрасно изградените пътища, някоя държава да каже: за мен това не е приоритет, и да се налага да има така наречените „Ботонекс“. Не е допустимо.

Аз считам, че е напълно възможно да направим крачка напред и съм сигурен, че в рамките на този дебат всички ще се обединим около мнението, че безвъзмездното финансиране от кохезионната политика на Европейския съюз няма алтернатива, особено когато говорим за транспорт, особено в регионите, които не могат да си позволят да привлекат частни инвестиции за тази цел. Благодаря на всички още един път, че се включиха в този дебат и очаквам с интерес мнението на всички Вас.

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, first and foremost of course I would like to congratulate Mr Novakov, the rapporteur, for this comprehensive and very balanced report. As you rightly underlined, there are many success stories brought by EU transport investments over the last decade. You mentioned the completion of the motorway linking Sofia to the Black Sea, but this section of the Orient/East-Med corridor is indeed very strategic. Coupled with ongoing works along the Rhine-Danube corridor, it has contributed to improving the connectivity between the Western Balkans/Greece and Central Europe.

I also have in mind the significant improvements, for instance, brought to the high-speed rail network in Spain, the metro extension in Warsaw, and the line recently inaugurated between Munich and Berlin. Of course we need to continue to be ambitious about our transport policy, and this message was very strongly sent and widely conveyed during the TEN-T days in Ljubljana last week. I was there, Commissioner Bulc was there, also Vice-President Šefčovič, and also Commissioner for the budget Mr Ottinger.

I am please to confirm that the Commission proposal of the new multiannual financial framework reflects our high ambitions in the transport field, also within the future cohesion policy. If we want to make our transport fit for the future, we must solve, as we said, once and for all the persisting bottlenecks and missing links, especially across borders. Beyond infrastructure, transport must become cleaner and more efficient by promoting multimodality and by driving forwards the digitisation and decarbonisation of the sector.

I hear your call for the promotion of alternative and innovative mobility, and I think that we can do it thanks to the cohesion policy. Its long-term, cross-cutting and cross-border development strategies offer the right frame both for action and for reform.

So ladies and gentlemen, I can assure you that cohesion policy will remain a decisive catalyst for sustainable transport investments. Of course, we need to take into account new ways of supporting such investments, and financial instruments can play an important role in this regard for certain bankable projects, but I agree with you: I think in most cases, grants remain the most effective. We will ensure better coordination between cohesion policy and the Connecting European Facility in the next financial framework, and of course I would like to thank the rapporteur for this high-quality project. I am looking forward to hearing your views, because it is a very important debate for me and for all of us.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski, autor projektu opinii Komisji Transportu i Turystyki. – Pani Przewodnicząca! Pani komisarz! Nie bez powodu najwięcej emocji w dyskusji na temat przyszłego budżetu budzą wydatki na politykę spójności. Potrzeby w tym obszarze są i będą wciąż ogromne, a wiele kluczowych projektów infrastrukturalnych, w tym najważniejszy z nich, jakim jest sieć TEN-T, wciąż jest w fazie realizacji.

Potrzebujemy zintegrowanej europejskiej sieci transportu: nie tylko autostrad czy szybkich kolei, ale także nowoczesnej infrastruktury o zasięgu lokalnym i regionalnym, gdzie problemy z przepustowością, korkami czy bezpieczeństwem są największe. Finansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności musi być utrzymane na wysokim poziomie przede wszystkim dlatego, że cele polityki spójności wciąż nie zostały zrealizowane, a różnice między stanem infrastruktury we wschodniej i zachodniej części Unii są wciąż bardzo widoczne.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, rapporteur, we kunnen inderdaad veel leren van wat er nu op een rij is gezet over de uitgaven voor transport. We zien ook dat verschillende fondsen daarbij heel goed kunnen samenwerken. Het werd daarnet ook al gezegd: deels gaat het over Ten-T, maar er is nog veel meer wat eronder ligt aan modaliteiten, aan mobiliteit en aan de andere kant ook het onderliggend wegennet dat in de Interreg-programma's bijvoorbeeld op een hele goede manier wordt ondersteund. Dat is óók van belang.

Wat we ook geleerd hebben is toch wel dat je op een andere manier druk kunt uitoefenen op de lidstaten. Kijk, in de periode 2007-2014 hadden we de ervaring dat natuurlijk het Cohesiefonds miljarden aan steun verleende, maar dat de lidstaten vaak naar hun eigen vraagstukken rond steden keken, stukken weg of rail verbeterden of vliegvelden aanlegden zonder naar die ander te kijken. En wat is er nu gezegd: door de miljarden die we uit het Cohesiefonds hebben gehaald en in dat CEF hebben gestoken, krijgt u de kans om snel tot verbintenissen te komen. Als u dat niet doet dan gaat er centraal management overheen.

Dat heeft toch de neuzen die naar beneden, naar de eigen ik van de eigen lidstaat waren gericht, meer gericht op de ander. Het heeft de neuzen naar elkaar gericht. Daarin zit een belangrijk leerpunt dat we voor de volgende periode – daar was ook de heer Novakov naar op zoek – zeker zullen hanteren. Het bij elkaar brengen van studies, van lidstaten en daarbinnen – wat eigenlijk ook het CEF doet – het aanwijzen van trekkers, van leaders voor diverse vraagstukken van havens en van transport heeft gewerkt. Dus mijn conclusie is met name: de methode heeft gewerkt. Laten we dit in de nieuwe periode zo voortzetten.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula, u ime Kluba S&D-a. – Gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem izvjestitelju na suradnji i prihvaćenim prijedlozima. Slažemo se, naravno, da je adekvatna prometna povezanost pretpostavka za ostvarenje punog potencijala jedinstvenog tržišta te da svi dijelovi Unije zaslužuju biti primjereno povezani. Bez obzira na inzularnost, ako se radi o otocima, ili na nepristupačan teren, ako je riječ o planinskim i rijetko naseljenim područjima.

Procjene govore da ekonomski gubici zbog nedovoljnog prometnog povezivanja iznose i do 1 % godišnjeg bruto društvenog proizvoda Unije. Dakle, korist od razvoja adekvatne prometne mreže je višestruka. No kada raspravljamo o budućem razvoju prometne infrastrukture i optimalnoj povezanosti, moramo razmišljati i o tome kakvu infrastrukturu razvijamo. Cilj današnje rasprave je promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla. Raduje da izvješće sadrži prijedloge kojima se dodatno pomiču održivost prometnih rješenja, pametna mobilnost, višemodalni i čisti prijevoz te gradska mobilnost, kao i, naravno, sigurnost putnika u prometu.

Poseban izazov je daljnji razvoj željezničke infrastrukture; ona bilježi značajno nižu stopu iskoristivosti raspoloživih fondova. U postojećem financijskom okviru od 7 000 km željezničkih pruga planiranih za obnovu, donesena je odluka za svega 980 km, a od planiranih 628 km novih željezničkih pruga potvrđen je postupak za samo 16 km.

Kohezijska politika zato bi trebala i dalje imati tematski naglasak, uz omogućavanje određenog stupnja fleksibilnosti kako bi specifične potrebe svake regije bile uzete u obzir.

Nisu iste okolnosti u izrazito urbanim ili ruralnim područjima, takozvanim regijama koje zaostaju, kao i regijama s trajnim prirodnim ili geografskim ograničenjima. Jedino tako možemo ostvariti temeljni cilj - unaprjeđenje i ujednačenost funkcioniranja jedinstvenog europskog tržišta, olakšavanjem slobodnog protoka ljudi, robe i usluga na cijelom teritoriju Europske unije. Svi građani Unije zaslužuju jednak pristup prometnoj infrastrukturi, a oni koji žive u zemljopisno zakinutim područjima zaslužuju bolje šanse za održivi razvoj.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić, u ime Kluba ECR-a. – Gospođo predsjedavajuća, kvalitetna prometna infrastruktura preduvjet je za stabilan gospodarski rast i razvoj. Osim što olakšava prijevoz roba i tako proizvode i usluge čini dostupnijima i povoljnijima, djeluje poticajno na mobilnost radne snage, a time i na zaposlenost.

Ulaganja u prometnu infrastrukturu predstavljaju jedan od najboljih načina za ostvarenje kohezijskih ciljeva. U tom kontekstu moram pozdraviti otklanjanje i posljednjih prepreka za gradnju Pelješkog mosta u Hrvatskoj.

Iako smo bili svjedoci raznim pokušajima ucjene od pojedinih struktura u susjednoj Bosni i Hercegovini, politička i financijska potpora koju je Europska unija dala ovom projektu pokazala je da Unija zna svoje prioritete i neće popustiti pred opstrukcijom iza koje se kriju tuđi geopolitički interesi.

Isto stajalište valja zauzeti i kod drugih infrastrukturnih projekata koji učvršćuju Uniju na njezinim vanjskim granicama. Prioritet nam uvijek moraju biti sigurnost naših granica te stabilno i poticajno okruženje za razvoj država članica Unije.

 
  
MPphoto
 

  Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, investeringen in vervoersinfrastructuur onder het cohesiebeleid leveren concrete en zichtbare resultaten op. Vervoersprojecten dragen bij aan het verkleinen van de achterstanden in ontwikkeling van delen van Europa. We hebben dat met een delegatie van de Commissie regionale ontwikkeling zelf mogen aanschouwen, bijvoorbeeld in Sofia, waar de Europese Unie investeert in de metro. Maar investeringen in infrastructuur – wil ik benadrukken – versterken ook de interne markt. Wij zeggen in Nederland heel vaak: zonder vervoer staat alles stil.

Het verslag van collega Novakov schetst heel terecht de uitdagingen voor de vervoersinfrastructuur na 2020. Afronding van het trans-Europese vervoersnetwerk, verduurzaming van het vervoer, toepassen van innovaties. Dat zijn allemaal hele belangrijke uitdagingen. Daartoe moeten we na 2020 de middelen van de Connecting Europe Facility, het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, maar ook financiering door de Europese Investeringsbank allemaal complementair gaan inzetten.

Ik pleit daarnaast voor meer middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, juist voor grensoverschrijdende investeringsprojecten in duurzame vervoersinfrastructuur in Europa. De Interreg-programma's kunnen daar perfect voor benut worden. Op deze manier, met de middelen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, kunnen we investeren in ontbrekende schakels in de infrastructuur in onze grensregio’s. En dan, Voorzitter, kunnen we daadwerkelijk inwoners van Europa met elkaar gaan verbinden.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, la verdad es que es una pena que se haya perdido la oportunidad de aprovechar este informe para tratar acerca del modelo socioeconómico, de globalización, de competitividad, de mercado único, de necesidad de incremento constante de infraestructuras y sus capacidades. Antes de asumir que necesitamos más y mejores infraestructuras sería necesario proponer cambios en el modelo para hacerlo más equilibrado, más descentralizado, evitando así el enorme transporte de mercancías y trabajadores, la brecha entre las ciudades y el mundo rural y las tensiones entre la superpoblación de unas zonas y el despoblamiento de otras.

Tampoco estoy de acuerdo con el enfoque que se da a las colaboraciones público/privadas ofreciendo garantías públicas, es decir, dinero de la ciudadanía, a inversiones privadas. España está utilizando más de dos mil millones de euros de dinero público para rescatar varias autopistas de inversión privada.

Además, no se ha puesto énfasis suficiente en el transporte público de viajeros, y en especial el ferrocarril, tanto para mercancías como para pasajeros, que es el medio más sostenible y a la vez menos contaminante. Y tampoco se ha prestado la necesaria atención a las líneas de ferrocarril convencional abandonadas, que tienen un gran potencial en cuanto al mantenimiento de la cohesión social y territorial, así como en la lucha contra la despoblación.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, les grands axes de transport européens servent notamment à acheminer aux quatre coins du continent les productions obtenues par un dumping social incontestable.

Monsieur le rapporteur, vous prétendez que votre objectif est de «construire un marché unique solide pour une Europe compétitive». Certes, mais à quel prix? Faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs est en fait la vraie devise de l’Union européenne et les infrastructures essentielles de transport en sont un des outils.

Vous voulez lutter contre les goulets d’étranglement en facilitant le passage de camions, de plus en plus nombreux. Qu’importent les conséquences humaines ou écologiques, puisque cela permettra le plus important: accroître les profits des entreprises opportunistes.

Quant au respect de l’environnement, je note qu’alors que la durabilité des transports est, une fois de plus, brandie comme un étendard, il n’y a rien dans ce rapport sur le rôle essentiel que pourraient jouer le transport ferroviaire et le transport fluvial dans la lutte contre ces goulets d’étranglement.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Doamnă președintă, avem o politică de transport europeană solidă, reprezentată prin Regulamentul pentru rețelele europene. Este nevoie de investiții importante, atât la nivel național, cât și la nivel european. La nivel european aceste investiții se fac prin Fondul de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și prin MIE. Din păcate, din ce am văzut eu în propunerea de astăzi, toate aceste trei fonduri scad în propunerea pentru perioada de după 2020.

Pe de altă parte, statele membre au fost obligate să prezinte o strategie de transport până în 2030. Cred că ar fi util să avem în Parlament, de la Comisie, o hartă cu ceea ce statele membre propun pentru completarea rețelelor, a rețelei de bază, în special, a rețelelor de transport. Cred că este nevoie de o mai bună coordonare între DG MOVE și DG REGIO, pentru că banii sunt în majoritate la DG REGIO, numai că sunt pentru transport și DG MOVE ar trebui să aibă un cuvânt mult mai important de spus în ceea ce privește investițiile care se fac pentru a se completa aceste coridoare de transport extraordinar de importante pentru economia europeană.

Deci, după opinia mea, în următoarele regulamente ar trebui să vedem niște proceduri de cooperare între cele două direcții generale, astfel încât să putem discuta în viitorul apropiat de completarea coridoarelor de transport.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, gentile Commissaria, è un momento particolare per il futuro dell'Unione europea, questo, con la presentazione del prossimo quadro finanziario pluriennale, e quindi è importante discutere della linea che vorremmo dare all'Unione europea dei prossimi anni.

Come può immaginare, qualche preoccupazione per la politica di coesione l'abbiamo, perché servono – come hanno detto i colleghi – risorse adeguate che possano coprire tutte le regioni europee, tutte le politiche che sono all'interno della politica di coesione. Sappiamo che negli anni a venire ci sarà un aumento vertiginoso sia nel trasporto merci che passeggeri, nelle varie forme a disposizione. Non possiamo lasciare che questo processo vada avanti da solo: si tratta di orientarlo molto di più verso le infrastrutture collettive – i treni veloci, ma anche un migliore trasporto locale, perché altrimenti non c'è l'interconnessione – che richiedono forti investimenti, ed è un campo nel quale probabilmente il FEIS e i Fondi strutturali possono lavorare in modo sinergico. È quindi molto importante che questi investimenti vengano consentiti e che il quadro finanziario sia adeguato.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Omawiamy sprawozdanie dotyczące szlaków komunikacyjnych w Unii Europejskiej i ich finansowania. Około jedna trzecia środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, przeznaczona na rozwój sieci transportowych, jest pozytywnie przyjmowane przez obywateli Unii. Jak zaznaczono w sprawozdaniu, zatory komunikacyjne w Europie kosztują około 1% rocznego PKB krajów Unii.

W sprawozdaniu w punkcie F wymienia się explicite modernizację drogi kolejowej Kraków–Rzeszów. Dobrze byłoby kontynuować ten kierunek polityki na ścianie wschodniej Unii Europejskiej i wesprzeć rozbudowę multimodalnych sieci transportowych, czyli zarówno kolejowych, drogowych, jak i wodnych. W punkcie 8 mowa jest o transgranicznych drogach wodnych, dlatego już teraz zwracam uwagę, aby zarezerwować odpowiednie środki na drogę wodną E40, która ma połączyć Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, i której część ma przebiegać przez mój okręg Lubelszczyznę.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σήμερα παρά ποτέ είναι ιδιαίτερα επίκαιρο να συζητήσουμε για τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς φαίνεται πως τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής μειώνονται αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται οι προκλήσεις και για βιώσιμες μεταφορές και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι λοιπόν απαραίτητο παρά ποτέ τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, είτε είναι το Ταμείο Συνοχής, είτε είναι το EFSI του σχεδίου Γιούνκερ, είτε είναι το Connecting Europe Facilities, είτε είναι και μαζί ο ιδιωτικός τομέας. Οι βιώσιμες μεταφορές πρέπει να δίνουν έμφαση στους σιδηροδρόμους, κάτι που συχνά παραλείπουμε εδώ αλλά παραλείπουν και τα κράτη μέλη.

Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ταυτόχρονα και το ενεργειακό μείγμα των μεταφορών. Σίγουρα υποδομές που μιλάνε για ηλεκτροφόρτιση αυτοκινήτων, υποδομές που αναφέρονται σε ξηρά ηλεκτροδότηση των ελλιμενισμένων πλοίων αλλά και η διεύρυνση της χρήσης του LNG, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα σε βιοκαύσιμα διευκολύνουν τους τελικούς χρήστες και κάνουν τις μεταφορές περισσότερο βιώσιμες. Είναι λοιπόν ανάγκη, πέρα από τον σχεδιασμό των υποδομών, να δούμε την παράμετρο της βιωσιμότητας του ενεργειακού μείγματος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που περιλαμβάνονται και στο νέο πνεύμα του προϋπολογισμού από το 2020-2027.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). – Vážená pani predsedajúca, dopravná infraštruktúra je dôležitou hnacou silou regionálneho rozvoja. Efektívna dopravná sieť je nevyhnutná pre udržateľný hospodársky rast, ako aj pre územnú vyváženosť.

Zaostávajúce regióny sa stretávajú s problémami hospodárskeho rozvoja, ktoré sčasti vyplývajú aj z nevhodných a nedostatočných dopravných systémov a zlých spojení s ostatnými regiónmi v daných krajinách či inými regiónmi v rámci EÚ. Týka sa to všetkých druhov dopravy.

Bez efektívnych dopravných sietí hrozí, že obyvatelia vzdialenejších regiónov alebo geograficky izolovaných miest budú odrezaní od služieb a pracovných miest. Z toho vyplýva, že práve investície do lepšej prepojenosti a dostupnosti dopravnej infraštruktúry podporujú aj rozvoj najzaostalejších regiónov, čím sa stierajú regionálne rozdiely. Preto je mimoriadne dôležité, aby aj po roku 2020 boli investície do dopravnej infraštruktúry prioritou v každom rozpočte Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Liliana Rodrigues (S&D). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, apesar de todos os esforços, temos ainda nesta União populações e regiões com poucas alternativas ao nível dos transportes, o que tem implicações negativas no seu desenvolvimento económico sustentável.

Uma boa rede transportes é também essencial para a inversão de tendências de despovoamento de determinadas regiões e para o reforço da coesão económica, social e territorial da União Europeia. No caso específico das regiões ultraperiféricas, dada a sua excessiva dependência do transporte aéreo, urge aumentar o investimento na segurança dos seus aeroportos, como é o caso do aeroporto da Madeira que exige atenção redobrada, muito por força das alterações climáticas.

Gostaria ainda de referir, a propósito deste relatório, que as subvenções de facto devem continuar a ser a principal fonte de financiamento. Por outro lado, nada me move contra o investimento privado, devendo no entanto evitar-se quaisquer contratos abusivos e lesivos do interesse público nas parcerias público-privadas.

Assim, também devemos prevenir a constituição de monopólios que deturpem o mercado e a prática concorrencial saudável.

 
  
MPphoto
 

  John Howarth (S&D). – Madam President, I would like to thank Mr Novakov for an important and useful report. If the numbers in the next MFF are anything like those in the first debate today – and I very much hope that they can be improved upon – then cohesion policy is going to need to be smarter. The transport projects in which we invest are going to need to deliver results, and the bottlenecks approach is the right way to go in terms of leveraging spend in the network, but in taking effective decisions, it is best that we can use the right sort of information, the right sort of evidence. There is a strong case for the directorates-general investing in effective modelling technologies that enable us to demonstrate economic return, added value, modal shift and wider network impact. Also, as we work towards the goals of the Paris climate targets, the bottlenecks to sustainable transport may prove to be bottlenecks in the power networks that we need to power that transport. We need to bear that in mind.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Wir kommen nun zum Verfahren der spontanen Wortmeldungen. Da sehr viele Redner ihre Zeit überzogen haben, werde ich nur je eine Person der Fraktionen, die sich gemeldet haben, zu Wort kommen lassen, um etwas Zeit zu sparen.

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE). – Senhora Presidente, a política de transportes da União tem efetivamente o caminho feito para ser um verdadeiro sucesso na União. Os Estados-Membros acedem a fundos específicos para desenvolver os seus sistemas de transportes, para desenvolver as infraestruturas de apoio aos transportes, para que sejam mais eficientes, mais desenvolvidos e que deem melhor resposta a várias situações.

As regiões ultraperiféricas têm particularidades específicas e acrescidas e portanto a política de transportes da União deve olhar para estas regiões com as suas particularidades. Relembro que quer as infraestruturas portuárias quer as aeroportuárias necessitam de apoios da União.

Por isso, enderecei já uma pergunta à Comissão, apresentei um projeto-piloto para que as infraestruturas aeroportuárias das regiões ultraperiféricas tenham uma atenção específica para casos de condicionalismos e alterações climatéricas, que estão a ocorrer cada vez mais.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D). – Senhora Presidente, o relatório apresentado salienta a importância do desenvolvimento de plataformas de interligação. Conjuga este desígnio com a necessidade de a Europa apostar na sustentabilidade, integrando a mitigação do aquecimento global na política de coesão. A transição para os transportes sustentáveis é, assim, uma necessidade que contribuirá para o cumprimento dos objetivos da União Europeia de redução de emissões de CO2.

Os Açores, região de onde sou oriundo, enquanto fronteira ocidental da Europa, situados entre a Europa continental e a América do norte, têm vindo a posicionar-se no sentido de responder a estes desafios. E querem fazê-lo por via da criação de um posto de abastecimento de navios com gás natural liquefeito alicerçado num hub logístico situado no porto oceânico da Praia da Vitória.

São projetos como este que intensificam a coesão, aliando novas oportunidades económicas, objetivos ambientais e maior eficiência na utilização das infraestruturas, que devem merecer um apoio incondicional na estratégia após 2020.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, οι βιώσιμες μεταφορές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα νησιά, ιδίως για τα νησιά στην Ελλάδα, τα οποία λόγω της απόστασής τους από την ηπειρωτική χώρα έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Αυτό, κυρία Crețu, ισχύει ιδίως για τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία πλήττονται από τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές. Έτσι λοιπόν μπορεί το πρόβλημα της απόστασης να αντιμετωπιστεί με τη θεσμοθέτηση του μεταφορικού ισοδύναμου, δηλαδή την εναρμόνιση της τιμολογιακής επιβάρυνσης του χρήστη θαλασσίων μεταφορών με τις χερσαίες μεταφορές, αυτό που λέγεται Road Equivalent Tariff. Αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ρωτώ, κυρία Crețu, εάν εσείς συμφωνείτε να γίνει χρήση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση του μεταφορικού ισοδύναμου για τα νησιά του Αιγαίου και σας ρωτώ αν η ελληνική κυβέρνηση σάς έχει θέσει το θέμα αυτό, αν έχει ζητήσει τη συνεργασία σας, προκειμένου να θεσμοθετηθεί το μεταφορικό ισοδύναμο για τα νησιά του Αιγαίου.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora presidenta, señora comisaria, nuestra Unión tiene sentido, gana adeptos y se comprende mejor, y se acerca más a la gente, cuando es útil. El impulso desde las instituciones comunitarias a las inversiones en infraestructuras, que añaden valor europeo a los planes estatales, es útil. Contribuye a conectarnos mejor, elimina los cuellos de botella entre Estados miembros, reduce emisiones, combate la saturación, mejora la combinación entre modos de transporte y fomenta la cooperación transfronteriza. Es decir, construye Europa, ayuda al desarrollo económico y social y crea empleo.

En mi país tenemos un ejemplo con la «Y» vasca, un proyecto prioritario desde la década de los años noventa. Por eso, apoyo que se refuerce la capacidad comunitaria para impulsar este tipo de inversiones, elevando los niveles de apoyo a las inversiones, y que se aplique el principio de usar o perder, para señalar claramente las prioridades y estimular que se realicen en los plazos previstos para completar las redes transeuropeas previstas en las TEN-T.

Analizar desde esta perspectiva el debate sobre las infraestructuras en Europa es la mejor manera de colaborar con la construcción europea y preservarla del populismo y de las falsas noticias.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Membră a Comisiei. – Doamnă președintă, în lumina intervențiilor dumneavoastră, cred că împărtășim același punct de vedere. În primul rând acela că în politica noastră, în politica de coeziune, transportul trebuie să rămână motorul principal pentru investiții durabile și sustenabile în transport. De asemenea, unii dintre dumneavoastră ați dat exemple concrete care ne arată, așa cum am spus, că am realizat foarte multe de-a lungul anilor cu ajutorul fondurilor europene în vederea îmbunătățirii rețelei europene de transport. Bineînțeles, înțeleg că unii dintre dumneavoastră ar dori o finanțare mai mare pentru domeniul transporturilor. Astăzi, în termeni relativi, 20 % din finanțările politicii de coeziune merg în domeniul transporturilor și al mobilității. Din experiența mea, politica de coeziune a fost foarte importantă mai ales prin stabilirea acestor condiționalitățile ex-ante, care au ajutat statele membre sau uneori le-au obligat să elaboreze o strategie pe termen lung și să asigure un echilibru între dezvoltarea teritorială și dezvoltarea transportului.

Sinceră să fiu, cred că ceea ce este crucial în anii următori, este important, în primul rând, să avem rezerve de proiecte mature, de calitate, în special în regiunile mai puțin dezvoltate ale statelor membre. Pentru că, vă spun sincer, pentru multe state membre avem alocări care așteaptă să fie consumate aici la Bruxelles și nu avem depuse proiecte complete, vorbesc de studii de fezabilitate, de analizele cost-beneficiu, acordurile de mediu. Deci, din punctul meu de vedere, cred că de foarte multe ori capacitatea administrativă este mult mai importantă decât alocările, decât banii, care există. Noi ne vom face munca în continuare în fiecare stat membru și cu aceeași dedicație vom oferi asistență tehnică și servicii de consultanță.

În ceea ce privește chestiunea, ridicată în mod special, legată de regiunile ultraperiferice, de Madeira și Azore, știți foarte bine că noi în cadrul Comisiei am adoptat deja o comunicare care acordă un statut specific acestor regiuni ultraperiferice, dar alocările stau în mâinile autorităților naționale. În ceea ce privește insulele grecești, de asemenea, știți foarte bine că le-am vizitat. Este o chestiune pe care am o discutat-o de multe ori cu guvernele. Cred că am spus de câteva ori că ceea ce ați cerut dumneavoastră este o decizie care ține iarăși de guvernul grec, de a introduce această chestiune în programele operaționale pentru perioada post-2020.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков, докладчик. – Уважаема г-жо Председател, искам да благодаря на всички, които взеха участие в дебата.

Г-жо Комисар, зад Вас има 28 знамена на 28 държави членки. Благодаря Ви, че бяхте във всяка една от тези държави и че показахте човешкото лице на кохезионната политика, промотирахте толкова много проекти във всяка от тях. Това е и този доклад, визитка на това, което можем да постигнем. Считам, че има истории на успеха от Дери до Никозия и от Мадейра чак до Хелзинки и това е посоката, в която трябва да продължим.

Малко разочарован съм, че в предложението за следващата многогодишна финансова рамка има незначително увеличение на парите по „Програма за свързана Европа“. Ако не осигурим достатъчно финансиране за тези проекти, ще се намерят трети държави, които да го направят и тогава бихме рискували европейските си стандарти и цели, които сме си заложили.

Считам, че занапред трябва са обърнем внимание и на нови критерии. Брутният вътрешен продукт на глава от населението не ни дава цялата картинка. Преди да инвестираме в пътища, нека да видим какво е състоянието на пътната инфраструктура и концентрираме усилията си и инвестициите си там, където са най-необходими. Тогава и нашият успех е по-видим, тогава ставаме и по-разбираеми за хората.

Считам, че се движим на прав път. Самият факт, че този доклад е един от първите, които говорят за оценката на изминалия програмен период и за междинен преглед на настоящия по отношение на транспорта, е окуражаващо. Считам и че е съвсем навременен и ще окаже влияние върху това как ще продължим да харчим пари за транспорт в бъдещето. Считам още, че оттук насетне, каквото и да сме направили за транспортна инфраструктура, ще бъде надграждано и ще го използваме като пример за това, как Европейският съюз може да работи в сътрудничество с отделните държави членки, отделните общини. Сигурен съм, че ще успеем и хората ще го оценят. През следващите 12 месеца това ще бъде нашата работа.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Danke schön, Herr Berichterstatter. Sie sind auch einer der wenigen, die sich immer an die Redezeiten gehalten haben. Danke auch dafür.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Donnerstag, 3. Mai 2018, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. – Samo integriraniji pristup ulaganjima u prometnu infrastrukturu i jača prekogranična suradnja mogu ukloniti uska grla. Važnost kohezijske politike EU-a prepoznata je osobito na regionalnoj i lokalnoj razini, dok su ulaganja u prometnu infrastrukturu EU-a jedna od politika kojom se ostvaruje najveća dodana vrijednost EU-a.

Snažno podržavam uklanjanje prometnih infrastrukturnih nedostataka povezanih sa zapadnim Balkanom, osobito u pogledu integracijskih procesa slijedom komunikacije Komisije o europskoj perspektivi zapadnog Balkana, te u tom kontekstu naglašavam važnost europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija za integrirane projekte u području prometa.

Instrument za povezivanje Europe (CEF), KF i EFRR i u idućem programskom razdoblju trebaju biti osnovni izvori EU-a za ulaganja u prometnu infrastrukturu. U tom kontekstu pametni promet i digitalizacija omogućavaju učinkovitije korištenje postojećih infrastruktura i preusmjeravanje prometa na razdoblja smanjenog opterećenja

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Sytuacja w Unii Europejskiej pod względem przepustowości transportu jest niestety z roku na rok gorsza. Wynika to z coraz częstszego swobodnego przemieszczania się obywateli wewnątrz Unii Europejskiej oraz ze wzrostu skali transportu towarów. Odzwierciedla to coroczny wzrost produkcji, zauważalny zwłaszcza w ostatnich trzech latach, oraz rozbudowa powiazań kooperacyjnych.

Jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemów komunikacyjnych jest wprowadzenie efektywnego i zintegrowanego europejskiego obszaru transportu. Szczególnie ważne byłoby rozszerzenie usług kolejowych oraz żeglugi śródlądowej. Prawdziwy wspólny europejski rynek usług kolejowych wymaga jego otwarcia na konkurencję, zintegrowanego zarządzania korytarzami transportu towarów oraz niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej.

Niedocenianym nadal rodzajem transportu jest żegluga śródlądowa. W jej rozwoju tkwią nadal bardzo duże rezerwy, których uwolnienie wymagałoby likwidacji licznych barier technicznych, organizacyjnych i prawnych. Jest to bowiem najbardziej efektywny ekonomicznie i społecznie rodzaj transportu, którego dodatkowym walorem jest korzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

 
Zadnja posodobitev: 29. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov