Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 2. maj 2018 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 5.Velkomstord
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Valgs prøvelse: se protokollen
 8.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 12.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2): se protokollen
 13.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 17.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 18.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 19.Arbejdsplan
 20.Kommissionens afgørelse om den flerårige finansielle ramme efter 2020 (forhandling)
 21.Årlig rapport om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter for 2016 (forhandling)
 22.Præsidentvalg i Venezuela (forhandling)
 23.Årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (forhandling)
 24.Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" (forhandling)
 25.Stalking-forbrydelser og beskyttelse af ofre i EU (forhandling)
 26.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2): se protokollen
 27.Spaniens anvendelse af internationale standarder for definitionen af seksuel vold i lyset af den såkaldte ”La Manada”-sag for nylig
 28.Beskyttelse af migrantbørn (forhandling)
 29.Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik (forhandling)
 30.Sikkerhed i landbruget i EU (forhandling)
 31.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 32.Den aktuelle situation og fremtidsudsigterne inden for fåre- og gedesektoren i EU (kortfattet forelæggelse)
 33.Mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 34.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 35.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 36.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (907 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4425 kb)
Seneste opdatering: 29. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik