Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 2. toukokuuta 2018 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 8.Puutumatuse äravõtmise taotlus: ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 13.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 14.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 17.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 18.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Komission päätös vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevasta paketista (keskustelu)
 21.Vuosittainen kertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 (keskustelu)
 22.Venezuelan presidentinvaalit (keskustelu)
 23.Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)
 24.Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (keskustelu)
 25.Vainoamisrikokset ja uhrien suojelu EU:ssa (keskustelu)
 26.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 27.Seksuaalisen väkivallan määritelmää koskevien kansainvälisten normien soveltaminen Espanjassa viimeaikaisen nk. Susilauma-tapauksen jälkeen
 28.Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (keskustelu)
 29.Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (keskustelu)
 30.Maatilojen turvallisuutta koskevat toimet EU:ssa (keskustelu)
 31.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 32.EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (lyhyt esittely)
 33.Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 34.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 35.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 36.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (907 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4425 kb)
Päivitetty viimeksi: 29. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö