Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas (žr. protokola)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 7.Igaliojimų tikrinimas (žr. protokola)
 8.Prašymas atšaukti imunitetą (žr. protokola)
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 10.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 12.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (žr. protokola)
 13.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 14.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 15.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 16.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 17.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 18.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 19.Darbų programa
 20.Komisijos priimtas sprendimas dėl DFP po 2020 m. paketo (diskusijos)
 21.Metinis pranešimas dėl 2016 m. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės (diskusijos)
 22.Prezidento rinkimai Venesueloje (diskusijos)
 23.2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (diskusijos)
 24.Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (diskusijos)
 25.Persekiojimo nusikaltimai ir aukų apsauga ES (diskusijos)
 26.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (žr. protokola)
 27.Ispanijos taikomi tarptautiniai standartai, skirti seksualinės prievartos apibrėžčiai, atsižvelgiant į neseniai priimtą sprendimą „La Manda“ byloje
 28.Vaikų migrantų apsauga (diskusijos)
 29.Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (diskusijos)
 30.Būtinybė spręsti ūkių saugos ES klausimą (diskusijos)
 31.Komitetų sudėtis (žr. protokolą)
 32.Dabartinė avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėtis ir ateities perspektyvos Sąjungoje (trumpas pristatymas)
 33.Žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos laisvė Europos Sąjungoje (trumpas pristatymas)
 34.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 35.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 36.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (907 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4425 kb)
Atnaujinta: 2018 m. birželio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika