Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 2 mai 2018 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare: consultaţi procesul-verbal
 5.Urări de bun venit
 6.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 7.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 8.Cerere de ridicare a imunității: consultaţi procesul-verbal
 9.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 10.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 15.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 16.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 17.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 18.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 19.Ordinea lucrărilor
 20.Decizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020 (dezbatere)
 21.Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016 (dezbatere)
 22.Alegerile prezidențiale din Venezuela (dezbatere)
 23.Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (dezbatere)
 24.Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” (dezbatere)
 25.Infracțiunile legate de urmărirea în scopul hărțuirii și protecția victimelor în UE (dezbatere)
 26.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 27.Aplicarea de către Spania a standardelor internaționale privind definiția violenței sexuale, având în vedere cazul recent „La Manada”
 28.Protecția copiilor migranți (dezbatere)
 29.Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (dezbatere)
 30.Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE (dezbatere)
 31.Componenţa comisiilor: a se vedea procesul-verbal
 32.Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE (prezentare succintă)
 33.Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 34.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 35.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 36.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (907 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4425 kb)
Ultima actualizare: 29 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate