Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 2 maj 2018 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 5.Välkomsthälsning
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Valprövning: se protokollet
 8.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 17.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 19.Arbetsplan
 20.Antaget kommissionsbeslut om paketet med den fleråriga budgetramen efter 2020 (debatt)
 21.Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016 (debatt)
 22.Presidentvalet i Venezuela (debatt)
 23.Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 24.Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (debatt)
 25.Stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU (debatt)
 26.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen): se protokollet
 27.Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen
 28.Skydd av migrerande barn (debatt)
 29.Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (debatt)
 30.Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU (debatt)
 31.Utskottens sammansättning: se protokollet
 32.Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU (kortfattad redogörelse)
 33.Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 34.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 35.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 36.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (907 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4425 kb)
Senaste uppdatering: 29 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy