Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 3 май 2018 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Президентски избори във Венесуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Разискване с Шарл Мишел, министър-председател на Белгия, относно бъдещето на Европа (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан (присъединяване на Хърватия) (A8-0104/2018 - Jozo Radoš) (гласуване)
  7.2.Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) (гласуване)
  7.3.Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество AB-CHMINACA (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (гласуване)
  7.4.Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество CUMYL-4CN-BINACA (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (гласуване)
  7.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2017/010 BE/Caterpillar (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  7.6.Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) (гласуване)
  7.7.Възражение съгласно член 106: генетично модифицирано захарно цвекло H7–1 (B8-0220/2018) (гласуване)
  7.8.Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура (B8-0219/2018) (гласуване)
  7.9.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г. (A8-0139/2018 - Marco Valli) (гласуване)
  7.10.Президентски избори във Венесуела (B8-0225/2018) (гласуване)
  7.11.Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) (гласуване)
  7.12.Закрилата на децата мигранти (B8-0218/2018) (гласуване)
  7.13.Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (B8-0217/2018) (гласуване)
  7.14.Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) (гласуване)
  7.15.Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux)
  8.2.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г. (A8-0139/2018 - Marco Valli)
  8.3.Президентски избори във Венесуела (B8-0225/2018)
  8.4.Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)
  8.5.Закрилата на децата мигранти (B8-0218/2018)
  8.6.Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (B8-0217/2018)
  8.7.Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (A8-0064/2018 - Esther Herranz García)
  8.8.Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 13.График на следващите заседания: вж. протокола
 14.Закриване на заседанието
 15.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (461 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2494 kb)
Последно осъвременяване: 5 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност