Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 3. mai 2018 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidendivalimised Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Arutelu Belgia peaministri Charles Micheliga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Tervitus
 6.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.ELi ja Usbekistani partnerlus- ja koostöölepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) (A8-0104/2018 - Jozo Radoš) (hääletus)
  7.2.ELi ja Korea raamleping (Horvaatia ühinemine) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) (hääletus)
  7.3.Uue psühhoaktiivse aine ADB-CHMINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (hääletus)
  7.4.Uue psühhoaktiivse aine CUMYL-4CN-BINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (hääletus)
  7.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  7.6.ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) (hääletus)
  7.7.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud suhkrupeet H7–1 (B8-0220/2018) (hääletus)
  7.8.Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme ametisse nimetamine (B8-0219/2018) (hääletus)
  7.9.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016) (A8-0139/2018 - Marco Valli) (hääletus)
  7.10.Presidendivalimised Venezuelas (B8-0225/2018) (hääletus)
  7.11.Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) (hääletus)
  7.12.Lapsrändajate kaitse (B8-0218/2018) (hääletus)
  7.13.Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (B8-0217/2018) (hääletus)
  7.14.ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) (hääletus)
  7.15.Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux)
  8.2.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016) (A8-0139/2018 - Marco Valli)
  8.3.Presidendivalimised Venezuelas (B8-0225/2018)
  8.4.Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)
  8.5.Lapsrändajate kaitse (B8-0218/2018)
  8.6.Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (B8-0217/2018)
  8.7.ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated (A8-0064/2018 - Esther Herranz García)
  8.8.Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 13.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 14.Istungi lõpp
 15.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (461 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2494 kb)
Viimane päevakajastamine: 5. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika