Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 3. toukokuuta 2018 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Venezuelan presidentinvaalit (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu Belgian pääministerin Charles Michelin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.EU:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) (A8-0104/2018 - Jozo Radoš) (äänestys)
  7.2.EU:n ja Korean välinen puitesopimus (Kroatian liittyminen) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) (äänestys)
  7.3.Uuden psykoaktiivisen aineen ADB-CHMINACA saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (äänestys)
  7.4.Uuden psykoaktiivisen aineen CUMYL-4CN-BINACA saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (äänestys)
  7.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/010 BE/Caterpillar (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  7.6.Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) (äänestys)
  7.7.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen sokerijuurikas H7-1 (B8-0220/2018) (äänestys)
  7.8.Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan (B8-0219/2018) (äänestys)
  7.9.Vuosittainen kertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli) (äänestys)
  7.10.Venezuelan presidentinvaalit (B8-0225/2018) (äänestys)
  7.11.Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) (äänestys)
  7.12.Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (B8-0218/2018) (äänestys)
  7.13.Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (B8-0217/2018) (äänestys)
  7.14.EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) (äänestys)
  7.15.Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux)
  8.2.Vuosittainen kertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli)
  8.3.Venezuelan presidentinvaalit (B8-0225/2018)
  8.4.Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)
  8.5.Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (B8-0218/2018)
  8.6.Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (B8-0217/2018)
  8.7.EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (A8-0064/2018 - Esther Herranz García)
  8.8.Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 14.Istunnon päättäminen
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (461 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2494 kb)
Päivitetty viimeksi: 5. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö