Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Venecuēlas prezidenta vēlēšanas (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Debates ar Beļģijas premjerministru Charles Michel par Eiropas nākotni (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Padomes nostāja pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Protokols ES un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) (A8-0104/2018 - Jozo Radoš) (balsošana)
  7.2.ES un Korejas pamatnolīgums (Horvātijas pievienošanās) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) (balsošana)
  7.3.Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai ADB-CHMINACA (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (balsošana)
  7.4.Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai CUMYL-4CN-BINACA (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (balsošana)
  7.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2017/010 BE/Caterpillar (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  7.6.2016. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) (balsošana)
  7.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta cukurbiete H7-1 (B8-0220/2018) (balsošana)
  7.8.Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana (B8-0219/2018) (balsošana)
  7.9.2016. gada ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli (A8-0139/2018 - Marco Valli) (balsošana)
  7.10.Venecuēlas prezidenta vēlēšanas (B8-0225/2018) (balsošana)
  7.11.Kohēzijas politika un tematiskais mērķis "veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā" (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) (balsošana)
  7.12.Bērnu migrantu aizsardzība (B8-0218/2018) (balsošana)
  7.13.Vispārējs aizliegums izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus (B8-0217/2018) (balsošana)
  7.14.ES aitu un kazu nozares pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) (balsošana)
  7.15.Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība Eiropas Savienībā (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.2016. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux)
  8.2.2016. gada ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli (A8-0139/2018 - Marco Valli)
  8.3.Venecuēlas prezidenta vēlēšanas (B8-0225/2018)
  8.4.Kohēzijas politika un tematiskais mērķis "veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā" (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)
  8.5.Bērnu migrantu aizsardzība (B8-0218/2018)
  8.6.Vispārējs aizliegums izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus (B8-0217/2018)
  8.7.ES aitu un kazu nozares pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (A8-0064/2018 - Esther Herranz García)
  8.8.Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība Eiropas Savienībā (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 13.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 14.Sēdes slēgšana
 15.Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (461 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2494 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika