Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 3 mei 2018 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Presidentsverkiezingen in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Debat met Charles Michel, premier van België, over de toekomst van Europa (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Welkomstwoord
 6.Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan (toetreding van Kroatië) (A8-0104/2018 - Jozo Radoš) (stemming)
  7.2.Kaderovereenkomst EU-Korea (toetreding van Kroatië) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) (stemming)
  7.3.Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof ADB-CHMINACA aan controlemaatregelen (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (stemming)
  7.4.Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof CUMYL-4CN-BINACA aan controlemaatregelen (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (stemming)
  7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  7.6.Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) (stemming)
  7.7.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (B8-0220/2018) (stemming)
  7.8.Benoeming van een lid in het selectiepanel voor het Europees Openbaar Ministerie (B8-0219/2018) (stemming)
  7.9.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli) (stemming)
  7.10.Presidentsverkiezingen in Venezuela (B8-0225/2018) (stemming)
  7.11.Het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) (stemming)
  7.12.De bescherming van migrerende kinderen (B8-0218/2018) (stemming)
  7.13.Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (B8-0217/2018) (stemming)
  7.14.Huidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) (stemming)
  7.15.Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux)
  8.2.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli)
  8.3.Presidentsverkiezingen in Venezuela (B8-0225/2018)
  8.4.Het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)
  8.5.De bescherming van migrerende kinderen (B8-0218/2018)
  8.6.Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (B8-0217/2018)
  8.7.Huidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector (A8-0064/2018 - Esther Herranz García)
  8.8.Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 13.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 14.Sluiting van de vergadering
 15.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (461 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2494 kb)
Laatst bijgewerkt op: 5 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid