Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 3 maja 2018 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wybory prezydenckie w Wenezueli (złożone projekty rezolucji): patrz protokól
 3.Debata z premierem Belgii Charles'em Michelem na temat przyszłości Europy (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Powitanie
 6.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu : Patrz protokól
 7.Głosowanie
  7.1.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Uzbekistanem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0104/2018 - Jozo Radoš) (głosowanie)
  7.2.Umowa ramowa między UE a Koreą (przystąpienie Chorwacji) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) (głosowanie)
  7.3.Poddanie nowej substancji psychoaktywnej ADB-CHMINACA środkom kontroli (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (głosowanie)
  7.4.Poddanie nowej substancji psychoaktywnej CUMYL-4CN-BINACA środkom kontroli (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (głosowanie)
  7.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/010 BE/Caterpillar (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  7.6.Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) (głosowanie)
  7.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy H7-1 (B8-0220/2018) (głosowanie)
  7.8.Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. Prokuratury Europejskiej (B8-0219/2018) (głosowanie)
  7.9.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli) (głosowanie)
  7.10.Wybory prezydenckie w Wenezueli (B8-0225/2018) (głosowanie)
  7.11.Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) (głosowanie)
  7.12.Ochrona migrujących dzieci (B8-0218/2018) (głosowanie)
  7.13.Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (B8-0217/2018) (głosowanie)
  7.14.Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) (głosowanie)
  7.15.Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux)
  8.2.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli)
  8.3.Wybory prezydenckie w Wenezueli (B8-0225/2018)
  8.4.Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)
  8.5.Ochrona migrujących dzieci (B8-0218/2018)
  8.6.Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (B8-0217/2018)
  8.7.Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (A8-0064/2018 - Esther Herranz García)
  8.8.Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 10.Przesunięcie środków: patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokól
 13.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 14.Zamknięcie posiedzenia
 15.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (461 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2494 kb)
Ostatnia aktualizacja: 5 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności