Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 3. mája 2018 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Prezidentské voľby vo Venezuele (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Diskusia s belgickým predsedom vlády Charlesom Michelom o budúcnosti Európy (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Oficiálne privítanie
 6.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci EÚ a Uzbekistanu (pristúpenie Chorvátska) (A8-0104/2018 - Jozo Radoš) (hlasovanie)
  7.2.Rámcová dohoda medzi EÚ a Kóreou (pristúpenie Chorvátska) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) (hlasovanie)
  7.3.Podrobenie novej psychoaktívnej látky ADB-CHMINACA kontrolným opatreniam (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (hlasovanie)
  7.4.Podrobenie novej psychoaktívnej látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolným opatreniam (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (hlasovanie)
  7.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/010 BE/Caterpillar (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  7.6.Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) (hlasovanie)
  7.7.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1 (B8-0220/2018) (hlasovanie)
  7.8.Vymenovanie člena výberovej komisie pre Európsku prokuratúru (B8-0219/2018) (hlasovanie)
  7.9.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli) (hlasovanie)
  7.10.Prezidentské voľby vo Venezuele (B8-0225/2018) (hlasovanie)
  7.11.Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) (hlasovanie)
  7.12.Ochrana migrujúcich detí (B8-0218/2018) (hlasovanie)
  7.13.Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (B8-0217/2018) (hlasovanie)
  7.14.Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) (hlasovanie)
  7.15.Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux)
  8.2.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli)
  8.3.Prezidentské voľby vo Venezuele (B8-0225/2018)
  8.4.Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)
  8.5.Ochrana migrujúcich detí (B8-0218/2018)
  8.6.Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (B8-0217/2018)
  8.7.Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (A8-0064/2018 - Esther Herranz García)
  8.8.Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 14.Skončenie rokovania
 15.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (461 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2494 kb)
Posledná úprava: 5. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia