Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2018/2009(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0161/2018

Textes déposés :

A8-0161/2018

Débats :

PV 28/05/2018 - 31
CRE 28/05/2018 - 31

Votes :

PV 29/05/2018 - 7.13
CRE 29/05/2018 - 7.13
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0216

Compte rendu in extenso des débats
Lundi 28 mai 2018 - Strasbourg Edition révisée

31. Le tableau de bord 2017 de la justice dans l’UE (brève présentation)
Vidéo des interventions
Procès-verbal
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la breve presentazione della relazione di Jytte Guteland, a nome della commissione giuridica, sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (2018/2009(INI)) (A8-0161/2018).

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland, föredragande. – Herr talman! Jag vill börja med att tacka skuggföredraganden för ett mycket bra samarbete. Detta är parlamentets svar på kommissionens resultattavla för 2017, och denna resultattavla görs varje år sedan fem år tillbaks. Det är en jämförande översikt över effektivitet, kvalitet och oberoende i medlemsländernas rättssystem.

I relation till tidigare år tog kommissionen under 2017 upp nya aspekter om rättssystemets funktion, till exempel hur konsumenter kan få tillgång till rättslig prövning och längden på medlemsländernas straffrättsliga förfaranden inom penningtvätt. Det är mycket bra att det har kommit med, men vi anser att ytterligare förbättringar skulle kunna göras så att resultattavlan blir ännu mer relevant. Exempelvis tar vi i vårt betänkande upp att ett oberoende rättsväsende utgör grunden i en demokrati, och för att säkerställa detta måste rättssystemen vara fria från påtryckningar, både politiska och ekonomiska.

Vi betonar vikten av oberoende åklagarmyndigheter och uppmanar kommissionen att ta fram rapporter för att stärka åklagarnas ställning. Detta tycker jag är väldigt viktigt. Vi beklagar också att det fortfarande råder brist på data i vissa kategorier och vi uppmanar medlemsländerna att anstränga sig mer för att tillhandahålla jämförbara uppgifter. Vi uppmanar kommissionen att utarbeta nya kriterier för att bättre utvärdera om rättssystemen överensstämmer med EU:s rättsstatsprinciper. Här har jag bland annat föreslagit att vi bör ta oss an Venedigkommissionens förteckning över rättsstatskriterier.

Vi betonar även vikten av att medborgarnas tillgång till rättslig prövning och rättshjälp ska stärkas. Det behövs informationsverktyg så att personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och migranter får bättre tillgänglighet. Vi beklagar också att resultattavlan visade på att andelen kvinnliga domare inom vissa medlemsländer har minskat jämfört med tidigare år. Medlemsländerna behöver riktade åtgärder för att förbättra resultaten. Det behövs också bättre jämställdhetsarbete i rättsväsendet. Det är en viktig grund för effektivitet och oberoende rättssystem och därför föreslår vi ökade utbildningsinsatser, bland annat som domare bör erbjudas, till exempel utbildning om normer och stereotyper.

För mig som föredragande har det också varit viktigt att bredda resultattavlan för vilka typer av rättegångsprocesser jämförelsen avser. Och jag är glad att vi uppmanar kommissionen att i framtida resultattavlor ta fram en ny indikator för att mer noggrant bevaka tillgången till rättslig prövning för diskriminerade grupper. Vi vill också att kommissionen inför nästa års jämförelse tar fram en ny indikator på information om nationella förfaranden vad gäller kollektiva prövningar. Möjligheten till grupptalan får allt större betydelse för att stärka skyddet för konsumenter, miljö och folkhälsa i hela EU. Den omfattande dieselgateskandalen vittnar exempelvis om rätten att kräva kompensation för felaktiga affärsmetoder. Den visar på behovet av att underlätta medborgarnas ställning till rättslig prövning och effektiv tvistlösning. Därför vore det rimligt och aktuellt att titta på också detta i nästa års resultattavla. Jag vill avslutningsvis ännu en gång tacka alla skuggföredragande för ett utmärkt samarbete. Vi vill så klart uppmana kommissionen att ta sig an våra rekommendationer.

 
  
 

Procedura "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη είναι οπωσδήποτε θεμελιώδους σημασίας. Όμως, ιδίως στην Ελλάδα, βάλλεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια ρύθμιση στο μνημόνιο που λέει ότι, εάν εκδοθεί δικαστική απόφαση που ακυρώνει τα δημοσιονομικά μέτρα που επιβάλλονται από το μνημόνιο, τότε οφείλει η κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος. Δηλαδή, η ίδια η τρόικα επιβάλλει με τον τρόπο αυτό – μέσω των μνημονίων – τη μη τήρηση των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεύτερον, η πρόσφατη παραίτηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Ελλάδα αποτελεί μια σοβαρή ένδειξη ότι πλέον κλονίζεται ο θεσμός της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Οφείλει η έκθεση να εξετάσει το πώς λειτουργεί η τρόικα και το πώς επί της ουσίας διαλύει κάθε έννοια ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη που βρίσκονται κάτω από την τρόικα.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Mr President, I want to thank our rapporteur, Ms Guteland, for her report and for the excellent cooperation through which this report was produced. This report asks the Commission to add collective redress procedures to next year’s comparative exercise because it is a major legal tool in strengthening consumer, environmental and health protection in the European Union.

I am very happy to see that the Commission shares this view as it published a legislative proposal on this matter while we were working on this report. The legislative proposal by the Commission on collective redress does not, however, make the call in this report redundant. On the contrary: collective redress could provide efficient dispute resolution and the means to eliminate unreasonable barriers to access to justice in cross—border cases.

The Commission should also examine how the collective redress could be used in cases where companies or other organisations have committed or contributed to human rights violations in third countries outside European borders. Often, due to legal technicalities or underdeveloped legislation, there may be no effective ways for access to justice and remedy at all.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για την έκθεσή τους, όμως θα ήθελα να κάνω δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι, δυστυχώς, δεν υπάρχει ομοιογένεια στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και ιδιαίτερα των κατευθυντήριων γραμμών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αναφέρομαι ειδικότερα, γιατί έχω προσωπική αντίληψη, στις αποφάσεις που αφορούν τον τραπεζικό τομέα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο πρέπει να επανεξετάσουμε, διότι η ανομοιογένεια στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων πλήττει και την έννοια της απονομής της δικαιοσύνης, αλλά πλήττει και πολλά άλλα θέματα, όπως είναι, για παράδειγμα, ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Το δεύτερο σημείο, και τελειώνω, είναι ότι θεωρώ πως έπρεπε να υπάρχει στην έκθεση έστω και μία πρόταση που να καταγράφει ότι στο βόρειο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς δεν εφαρμόζεται το κράτος δικαίου διότι το εμποδίζει ο τουρκικός στρατός.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the rapporteur, Ms Guteland, and the Parliament very much for their work on this file. We share the same commitment and interest to strengthen the independence and effectiveness of judicial systems in our Member States. These are essential for economic development, social peace and a secure Europe.

The 2018 Justice Scoreboard was adopted by the Commission today. I am glad that your report takes into account many of its elements. It is important to remember that the Scoreboard is a tool which is being continuously improved, and your recommendations will be considered for the future as well. Your report calls for the expansion of the EU Justice Scoreboard into the field of criminal justice. The 2018 Scoreboard expanded the coverage of money laundering and now shows, for nearly all countries, the length of court proceedings in money laundering cases. It shows that, while in about half of Member States the first instance court proceedings take up to a year on average, these proceedings take around two years on average in several Member States.

You call for covering the status of public prosecutors and their autonomy. I am pleased to say that the 2018 Scoreboard shows for the first time an overview of how prosecution services are organised in Member States. The EU Justice Scoreboard feeds into the European Semester country analysis in this respect.

With regard to judicial independence, we are assessing the effectiveness of the national legal frameworks and safeguards in close cooperation with the judicial networks. We have developed a measurement of perceived judicial independence among companies and the general public. We also fully share Parliament’s prioritisation of the use of ICT tools, which is reflected in the 2018 Scoreboard, for example the use of electronic means in judicial procedures and access to judgments online. These are indicators on how the needs of specific groups of users of justice systems – for example, children, visually impaired people, non—native speakers – are being taken into account in the provision of public information on the justice system, in the training of judges and in surveys of court users. As regards judicial training, the Commission is currently evaluating the 2018 strategy, including public consultations.

Having said all this, it is important to recall that one of the key challenges for the development of information tools like the EU Justice Scoreboard is the collection of data. We would like to thank Parliament for having called on Member States to cooperate with the Commission. When considering any new area of coverage, it is important to keep in mind the objective of the Scoreboard and the ability to collect reliable data from all Member States, based on a simple and clear indicator in line with European standards.

Your resolution comes at a time when upholding the rule of law is high on the EU agenda. I am convinced that with your support the EU Justice Scoreboard will continue to evolve in order to further help the Member States improve the independence, quality and efficiency of their justice systems, which is crucial for upholding the rule of law.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani 29 maggio 2018.

 
Dernière mise à jour: 7 septembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité