Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 28. května 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.In memoriam
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Schválení zápisů z předchozích zasedání: viz zápis
 6.Složení Parlamentu: viz zápis
 7.Členství v politických skupinách: viz zápis
 8.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 9.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 10.Žádost o zbavení imunity: viz zápis
 11.Ukončení řízení o zbavení poslance imunity: viz zápis
 12.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 14.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení): viz zápis
 15.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 16.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení): viz zápis
 17.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 18.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 19.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 20.Předložení dokumentů: viz zápis
 21.Plán práce
 22.Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility (rozprava)
 23.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace (rozprava)
 24.Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU - Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (rozprava)
 25.Budoucnost potravinářství a zemědělství (rozprava)
 26.Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (rozprava)
 27.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 28.Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (rozprava)
 29.Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (krátké přednesení)
 30.Udržitelné finance (krátké přednesení)
 31.Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (krátké přednesení)
 32.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 33.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 34.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (587 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (3116 kb)
Poslední aktualizace: 7. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí