Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 28. maj 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Mindeord
 4.Erklæring fra formanden
 5.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 8.Valgs prøvelse: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 11.Afslutning af en procedure om ophævelse af et medlems immunitet: se protokollen
 12.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 14.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse): se protokollen
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 16.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument): se protokollen
 17.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 18.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 19.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 20.Modtagne dokumenter: se protokollen
 21.Arbejdsplan
 22.Kommissionens afgørelse om den tredje mobilitetspakke (forhandling)
 23.Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande (forhandling)
 24.Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor - Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (forhandling)
 25.Fremtiden for fødevarer og landbrug (forhandling)
 26.Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (forhandling)
 27.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 28.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (forhandling)
 29.Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (kortfattet forelæggelse)
 30.Bæredygtig finansiering (kortfattet forelæggelse)
 31.EU's resultattavle for retsområdet 2017 (kortfattet forelæggelse)
 32.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 33.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 34.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (587 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3116 kb)
Seneste opdatering: 7. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik