Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 28. mai 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.In memoriam
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 11.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise menetluse lõpetamine (vt protokoll)
 12.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 14.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (heakskiitmine) (vt protokoll)
 15.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 16.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 17.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 18.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 19.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 20.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 21.Tööplaan
 22.Komisjoni otsus kolmanda liikuvuspaketi kohta (arutelu)
 23.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 24.Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris - Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (arutelu)
 25.Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (arutelu)
 26.ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi (arutelu)
 27.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 28.Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (arutelu)
 29.Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (lühiettekanne)
 30.Jätkusuutlik rahastamine (lühiettekanne)
 31.2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel (lühiettekanne)
 32.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 33.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 34.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (587 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3116 kb)
Viimane päevakajastamine: 7. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika