Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 28. toukokuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Muistosanat
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Puutumatuse äravõtmise taotlus: ks. pöytäkirja
 11.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen: ks. pöytäkirja
 12.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 14.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen): ks. pöytäkirja
 15.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 17.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 18.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 19.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 20.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 21.Käsittelyjärjestys
 22.Komission päätös kolmannesta liikkuvuuspaketista (keskustelu)
 23.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)
 24.EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi - Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (keskustelu)
 25.Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (keskustelu)
 26.YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (keskustelu)
 27.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 28.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 29.Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 30.Kestävä rahoitus (lyhyt esittely)
 31.EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (lyhyt esittely)
 32.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 33.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 34.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (587 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3116 kb)
Päivitetty viimeksi: 7. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö