Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Piemiņas brīdis
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana (sk. protokolu)
 6.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 7.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 8.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 10.Pieprasījums atcelt imunitāti (sk. protokolu)
 11.Deputāta imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana (sk. protokolu)
 12.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 14.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana) (sk. protokolu)
 15.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 16.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana) (sk. protokolu)
 17.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 18.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 19.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 20.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 21.Darba kārtība
 22.Komisijas lēmums par trešo mobilitātes paketi (debates)
 23.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (debates)
 24.Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē - Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (debates)
 25.Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (debates)
 26.Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (debates)
 27.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 28.Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (debates)
 29.Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (īss izklāsts)
 30.Ilgtspējīgas finanses (īss izklāsts)
 31.ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (īss izklāsts)
 32.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 33.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 34.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (587 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3116 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika