Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 28 mei 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Samenstelling fracties: zie notulen
 8.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 11.Verzoek om opheffing van de immuniteit van een lid: zie notulen
 12.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 14.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming): zie notulen
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 16.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 17.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 18.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 19.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 20.Ingekomen stukken: zie notulen
 21.Regeling van de werkzaamheden
 22.Besluit van de Commissie over het derde mobiliteitspakket (debat)
 23.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 24.Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU - Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (debat)
 25.De toekomst van voedsel en landbouw (debat)
 26.Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (debat)
 27.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 28.Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (debat)
 29.Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (korte presentatie)
 30.Duurzame financiering (korte presentatie)
 31.Het EU-scorebord voor justitie 2017 (korte presentatie)
 32.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 33.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 34.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (587 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3116 kb)
Laatst bijgewerkt op: 7 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid