Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 28. mája 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.In memoriam
 4.Vyhlásenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 8.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 11.Ukončenie konania o zbavení imunity poslanca: pozri zápisnicu
 12.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie): pozri zápisnicu
 15.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie): pozri zápisnicu
 17.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 18.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 19.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 20.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 21.Program práce
 22.Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s tretím balíkom mobility (rozprava)
 23.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov (rozprava)
 24.Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ - Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (rozprava)
 25.Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (rozprava)
 26.Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (rozprava)
 27.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 28.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (rozprava)
 29.Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (stručná prezentácia)
 30.Udržateľné financie (stručná prezentácia)
 31.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (stručná prezentácia)
 32.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 33.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 34.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (587 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3116 kb)
Posledná úprava: 7. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia