Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0238(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0263/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0263/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Συζητήσεις
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7.9. Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote on the provisional agreement:

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, ik doe een beroep op regel 59.3 om nu over de ingediende plenaire amendementen te stemmen, voordat de compromistekst in stemming wordt gebracht. Over dit verzoek wil mijn fractie graag een hoofdelijke stemming.

De tekst van het Noordzeeplan maakt overbevissing mogelijk en is daarmee in strijd met de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het plan ligt veel te ver af van het mandaat dat het Parlement heeft gegeven in september. Internationale milieuorganisaties roepen zelfs op om tegen dit plan te stemmen. Collega's, ik vraag uw steun om dit visserijplan te redden en vooral om de soorten van de Noordzee te redden. Zeg nee tegen overbevissing.

 
  
 

(The request to vote on the amendments was rejected)

 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου