Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0161/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0161/2018

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 31
CRE 28/05/2018 - 31

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.13
CRE 29/05/2018 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0216

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.5. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já velmi vítám tuto zprávu, která monitoruje stav výkonu justice v jednotlivých národních státech. I když justiční politika, podle mě je to tak správně, patří do působnosti jednotlivých národních států, přeci jen vytváření vnitřního trhu, obhajoba hodnoty právního státu by měly vést k tomu, že by Evropská komise a evropské orgány měly sledovat, jak fungují justice v jednotlivých členských státech a měli bychom dávat doporučení a případně výměnu informací mezi jednotlivými národními státy tak, abychom postupně došli k tomu, že podobné kauzy budou v jednotlivých členských státech rozhodovány podobně. Je to základ právní jistoty pro občany Evropské unie, aby jednotlivá soudní rozhodování, ať už nastanou kdekoliv v rámci Evropské unie, byla předvídatelná. Pokud tomu tento způsob monitoringu přispěje, pak jsem jedině rád, ale myslím si, že to nemůže být jediná aktivita ze strany Evropské komise. Měli bychom se zamyslet do budoucna, jak více přispět k tomu, aby v Evropské unii jednotlivé justiční soustavy fungovaly obdobně a rozhodovaly podobně, pokud vyznáváme principy právního státu.

 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου