Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 29 май 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (разискване)
 3.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (разискване)
 4.Декларация на председателството
 5.Тържествено заседание - Република Гвинея
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  7.2.Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (гласуване)
  7.3.Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
  7.4.Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (гласуване)
  7.5.Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (гласуване)
  7.6.Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (гласуване)
  7.7.Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (гласуване)
  7.8.Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (гласуване)
  7.9.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (гласуване)
  7.10.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (гласуване)
  7.11.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (гласуване)
  7.12.Устойчиви финанси (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (гласуване)
  7.13.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (разискване)
 14.Положението в Никарагуа (разискване)
 15.Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на ЕС (разискване)
 16.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 17.Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (разискване)
 18.Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (разискване)
 19.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (разискване)
 20.Състав на политическите групи: вж. протокола
 21.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (разискване)
 22.Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1095 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5022 kb)
Последно осъвременяване: 21 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност