Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 29. května 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (rozprava)
 3.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (rozprava)
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Slavnostní zasedání – Guinejská republika
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Hlasování
  7.1.Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  7.2.Rozmezí hodnot úmrtnosti a úroveň ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (hlasování)
  7.3.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Šýcarskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (hlasování)
  7.5.Dohoda mezi EU a Norskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (hlasování)
  7.6.Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (hlasování)
  7.7.Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (hlasování)
  7.8.Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (hlasování)
  7.9.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (hlasování)
  7.10.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (hlasování)
  7.11.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (hlasování)
  7.12.Udržitelné finance (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (hlasování)
  7.13.Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 13.Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma (rozprava)
 14.Situace v Nikaragui (rozprava)
 15.Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU (rozprava)
 16.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 17.Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce o Libyi (rozprava)
 18.Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (rozprava)
 19.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (rozprava)
 20.Členství v politických skupinách: viz zápis
 21.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (rozprava)
 22.Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1095 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5022 kb)
Poslední aktualizace: 21. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí