Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 29. mai 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (arutelu)
 3.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (arutelu)
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Pidulik istung – Guinea Vabariik
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  7.1.Terrorismi käsitleva erikomisjoni ametiaja pikendamine (hääletus)
  7.2.Teatavate Läänemere räimevarude kalastussuremuse sihttasemete vahemikud ja kaitse piirväärtused (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (hääletus)
  7.3.Kaupade siseveetranspordi statistika (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
  7.4.ELi ja Šveitsi vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (hääletus)
  7.5.ELi ja Norra vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra Kuningriigi ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (hääletus)
  7.6.ELi ja Norra vaheline leping käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostöö, pettuste vastase võitluse ja nõuete sissenõudmise kohta (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (hääletus)
  7.7.Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (hääletus)
  7.8.ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (hääletus)
  7.9.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (hääletus)
  7.10.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (hääletus)
  7.11.Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (hääletus)
  7.12.Jätkusuutlik rahastamine (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (hääletus)
  7.13.2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (vt protokoll)
 13.Olukord Gaza sektoris ja Jeruusalemma staatus (arutelu)
 14.Olukord Nicaraguas (arutelu)
 15.USA tollitariifid terase- ja alumiiniumisektoris ning ELi vastumeetmed (arutelu)
 16.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 17.Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale Liibüa kohta (arutelu)
 18.Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (arutelu)
 19.Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (arutelu)
 20.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 21.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (arutelu)
 22.Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1095 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5022 kb)
Viimane päevakajastamine: 21. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika