Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (keskustelu)
 3.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (keskustelu)
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Juhlaistunto – Guinean tasavalta
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkaminen (äänestys)
  7.2.Tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevat kalastuskuolevuuden vaihteluvälit ja suojatasot (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (äänestys)
  7.3.Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (kodifikaatio) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.4.EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Sveitsin välinen sopimus (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (äänestys)
  7.5.EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Norjan välinen sopimus (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (äänestys)
  7.6.Hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskeva EU:n ja Norjan välinen sopimus (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (äänestys)
  7.7.EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (äänestys)
  7.8.YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (äänestys)
  7.9.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (äänestys)
  7.10.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (äänestys)
  7.11.Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (äänestys)
  7.12.Kestävä rahoitus (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (äänestys)
  7.13.EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 13.Gazan tilanne ja Jerusalemin asema (keskustelu)
 14.Nicaraguan tilanne (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen tuontitullit teräs- ja alumiinialalla ja EU:n toimet (keskustelu)
 16.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 17.Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle Libyasta (keskustelu)
 18.Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 19.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (keskustelu)
 20.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista (keskustelu)
 22.Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1095 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5022 kb)
Päivitetty viimeksi: 21. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö