Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2018 m. gegužės 29 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (diskusijos)
 3.Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (diskusijos)
 4.Pirmininko pareiškimas
 5.Iškilmingas posėdis - Gvinėjos Respublika
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Specialiojo komiteto terorizmo klausimais įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)
  7.2.Tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygis (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (balsavimas)
  7.3.Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (kodifikavimas) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.4.ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (balsavimas)
  7.5.ES ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (balsavimas)
  7.6.Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (balsavimas)
  7.7.ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (balsavimas)
  7.8.Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos įgyvendinimas (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (balsavimas)
  7.9.Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (balsavimas)
  7.10.Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (balsavimas)
  7.11.Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (balsavimas)
  7.12.Tvarūs finansai (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (balsavimas)
  7.13.2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos įgyvendinimas (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (žr. protokola)
 13.Padėtis Gazos Ruože ir Jeruzalės statusas (diskusijos)
 14.Padėtis Nikaragvoje (diskusijos)
 15.JAV tarifai plieno ir aliuminio sektoriui ir ES atsakas (diskusijos)
 16.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 17.Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos (diskusijos)
 18.Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita (diskusijos)
 19.Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (diskusijos)
 20.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 21.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (diskusijos)
 22.Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 24.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1095 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5022 kb)
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika