Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2018. gada 29. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (debates)
 3.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (debates)
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Svinīgā sēde - Gvinejas Republika
 6.Sēdes atsākšana
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Īpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (balsošana)
  7.2.Zivju mirstības diapazoni un aizsardzības līmeņi, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (balsošana)
  7.3.Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.4.ES un Šveices nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (balsošana)
  7.5.ES un Norvēģijas nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (balsošana)
  7.6.ES un Norvēģijas nolīgums par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (balsošana)
  7.7.Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (balsošana)
  7.8.Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (balsošana)
  7.9.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (balsošana)
  7.10.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (balsošana)
  7.11.Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas konvencijas apgabalā (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (balsošana)
  7.12.Ilgtspējīgas finanses (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (balsošana)
  7.13.ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 13.Stāvoklis Gazas joslā un Jeruzalemes statuss (debates)
 14.Stāvoklis Nikaragvā (debates)
 15.ASV tarifi tērauda un alumīnija nozarē un ES reakcija (debates)
 16.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 17.Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju (debates)
 18.Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (debates)
 19.Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (debates)
 20.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 21.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (debates)
 22.Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1095 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5022 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika