Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (dibattitu)
 3.L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (dibattitu)
 4.Dikjarazzjoni tal-President
 5.Seduta solenni - Repubblika tal-Guinea
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (votazzjoni)
  7.2.Il-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (votazzjoni)
  7.3.Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (kodifikazzjoni) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votazzjoni)
  7.4.Ftehim UE-Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (votazzjoni)
  7.5.Ftehim UE-Norveġja dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (votazzjoni)
  7.6.Ftehim UE-Norveġja dwar il-kooperazzjoni amministrattiva, il-ġlieda kontra l-frodi u l-irkupru tat-talbiet fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (votazzjoni)
  7.7.Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (votazzjoni)
  7.8.L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (votazzjoni)
  7.9.Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (votazzjoni)
  7.10.L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (votazzjoni)
  7.11.Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (votazzjoni)
  7.12.Finanzi sostenibbli (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (votazzjoni)
  7.13.It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (votazzjoni)
 8.Spegazzjonijiet tal-vot
  8.1.Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 12.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 13.L-istatus ta' Ġerusalemm u s-sitwazzjoni f'Gaża (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (dibattitu)
 15.It-tariffi imposti mill-Istati Uniti fis-settur tal-azzar u tal-aluminju u r-reazzjoni tal-UE (dibattitu)
 16.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 17.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli dwar il-Libja (dibattitu)
 18.Rapport annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen (dibattitu)
 19.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (dibattitu)
 20.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 21.Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE (dibattitu)
 22.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 24.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1095 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5022 kb)
Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza