Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 29 mei 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (debat)
 3.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (debat)
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Plechtige vergadering - Republiek Guinee
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  7.1.Verlenging van het mandaat van de Bijzondere Commissie terrorisme (stemming)
  7.2.Bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (stemming)
  7.3.Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (stemming)
  7.4.Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (stemming)
  7.5.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (stemming)
  7.6.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende administratieve samenwerking, bestrijding van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (stemming)
  7.7.Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (stemming)
  7.8.Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (stemming)
  7.9.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (stemming)
  7.10.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (stemming)
  7.11.Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (stemming)
  7.12.Duurzame financiering (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (stemming)
  7.13.Het EU-scorebord voor justitie 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.Het EU-scorebord voor justitie 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 13.De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem (debat)
 14.De situatie in Nicaragua (debat)
 15.Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de EU (debat)
 16.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 17.Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger over Libië (debat)
 18.Jaarverslag over de werking van het Schengengebied (debat)
 19.Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (debat)
 20.Samenstelling fracties: zie notulen
 21.Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU (debat)
 22.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1095 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5022 kb)
Laatst bijgewerkt op: 21 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid