Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 29 maja 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata)
 3.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (debata)
 4.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 5.Uroczyste posiedzenie - Republika Gwinei
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)
  7.2.Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (głosowanie)
  7.3.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (głosowanie)
  7.4.Porozumienie między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (głosowanie)
  7.5.Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (głosowanie)
  7.6.Umowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (głosowanie)
  7.7.Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (głosowanie)
  7.8.Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (głosowanie)
  7.9.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (głosowanie)
  7.10.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (głosowanie)
  7.11.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (głosowanie)
  7.12.Zrównoważone finanse (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (głosowanie)
  7.13.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): patrz protokól
 13.Status Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy (debata)
 14.Sytuacja w Nikaragui (debata)
 15.Stawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE (debata)
 16.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): patrz protokól
 17.Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (debata)
 18.Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (debata)
 19.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (debata)
 20.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 21.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE (debata)
 22.Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1095 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5022 kb)
Ostatnia aktualizacja: 21 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności