Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 29 mai 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (dezbatere)
 3.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (dezbatere)
 4.Declarația Președinției
 5.Ședință solemnă - Republica Guineea
 6.Reluarea şedinţei
 7.Votare
  7.1.Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul (vot)
  7.2.Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (vot)
  7.3.Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.4.Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (vot)
  7.5.Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Norvegiei și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (vot)
  7.6.Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (vot)
  7.7.Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (vot)
  7.8.Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (vot)
  7.9.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (vot)
  7.10.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (vot)
  7.11.Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (vot)
  7.12.Finanțele sustenabile (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (vot)
  7.13.Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Reluarea şedinţei
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului (dezbatere)
 14.Situația din Nicaragua (dezbatere)
 15.Tarifele SUA în sectorul oțelului și aluminiului și reacția UE (dezbatere)
 16.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 17.Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind Libia (dezbatere)
 18.Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (dezbatere)
 19.Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (dezbatere)
 20.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 21.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE (dezbatere)
 22.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1095 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5022 kb)
Ultima actualizare: 21 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate