Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 29. mája 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (rozprava)
 3.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (rozprava)
 4.Vyhlásenie predsedníctva
 5.Slávnostná schôdza - Guinejská republika
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  7.2.Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (hlasovanie)
  7.3.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasovanie)
  7.4.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (hlasovanie)
  7.5.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (hlasovanie)
  7.6.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (hlasovanie)
  7.7.Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (hlasovanie)
  7.8.Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (hlasovanie)
  7.9.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (hlasovanie)
  7.10.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (hlasovanie)
  7.11.Opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (hlasovanie)
  7.12.Udržateľné financie (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (hlasovanie)
  7.13.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)
  8.2.Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)
  8.3.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)
  8.4.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)
  8.5.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema (rozprava)
 14.Situácia v Nikarague (rozprava)
 15.Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ (rozprava)
 16.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 17.Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (rozprava)
 18.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (rozprava)
 19.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (rozprava)
 20.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 21.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (rozprava)
 22.Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1095 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5022 kb)
Posledná úprava: 21. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia