Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Débats
Mercredi 30 mai 2018 - Strasbourg Edition révisée

12. Négociations avant la première lecture du Parlement (approbation) (article 69 quater du règlement)
Vidéo des interventions
PV
MPphoto
 

  Presidente. – In relazione alle decisioni di diverse commissioni di avviare negoziati interistituzionali a norma dell'articolo 69 quater, paragrafo 1, annunciate in apertura della seduta di lunedì 28 maggio, non ho ricevuto richieste di votazione in Aula da parte di un numero di deputati o di uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media del 10 percento. Tali commissioni possono pertanto iniziare i negoziati.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Vážený pán predsedajúci, pri včerajšom hlasovaní o návrhu na revíziu smernice o vysielaných zamestnancoch nebolo zrejmé, o čom sa presne hlasuje. Preto chcem v súlade s článkom 184a vzniesť procedurálnu námietku voči včerajšiemu hlasovaniu o revízii smernice o vysielaných zamestnancoch. Predsedajúci zmätočne indikoval hlasovanie spôsobom, ktorý viedol k zatiaľ 37 opravám v hlasovaní od kolegov naprieč politickými frakciami, čo je bezprecedentné číslo korekcií. Aj napriek kontroverznosti návrhu a upozorneniu od kolegyne z EPP bezprostredne po hlasovaní svoj postoj nezmenil a hlasovanie nezopakoval. Tak, myslím si, bolo by veľmi dobré toto hlasovanie zopakovať.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Grazie, però caro collega Le devo far presente che il voto sulla relazione Morin-Chartier e Jongerius si è svolto nella più totale trasparenza e nel rispetto dell'articolo 59 del regolamento del Parlamento, che prevede che l'accordo provvisorio ha la precedenza nella votazione ed è oggetto di una votazione unica, a meno che il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, cioè il 5 percento, decida invece di procedere alla votazione sugli altri emendamenti in conformità del paragrafo 4. La richiesta del gruppo ENF di votare su altri emendamenti è stata posta al voto, questa richiesta è stata respinta e quindi il Presidente ha messo al voto l'accordo provvisorio, come prevede il regolamento.

Procediamo ora con le votazioni.

 
Dernière mise à jour: 6 septembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité