Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2259(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0162/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0162/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 28
CRE 30/05/2018 - 28

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0240

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

28. Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Eider Gardiazabal Rubial im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung über die Durchführung der EU-Strategie für die Jugend (2017/2259(INI)) (A8-0162/2018).

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial, ponente. – Señora presidenta, señor comisario, los jóvenes representan alrededor del 17 % de la población de la Unión. Uno de cada tres corre el riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social. Más del 11 %, entre 15 y 24 años, no está en la educación, en empleo o en formación. La tasa de desempleo sigue siendo de media superior al 15 % y en algunos países, como en el nuestro, supera el 30 %. Y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial existe un riesgo real de que los jóvenes de hoy en día vivan peor que sus padres.

Y yo me niego a aceptar que esto tenga que ser así. La semana pasada la OCDE publicaba un informe en el que alertaba de la creciente frustración de los jóvenes europeos y de que esta se traducía en un rechazo a las instituciones, lo que ya estamos viendo en varios países. Son demasiados los universitarios que no encuentran empleo o que encadenan un trabajo precario tras otro, sin un futuro claro. Las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis han tenido una repercusión negativa en la ciudadanía en general, pero, sobre todo, en los más jóvenes, que han sido los más perjudicados por los recortes en educación, en cultura y en servicios sociales.

Europa no puede permitirse la desconexión de sus jóvenes ni su exclusión social. Ni, por supuesto, desperdiciar su talento. No podemos pasar por alto el potencial y la creatividad de noventa millones de jóvenes europeos. No podemos permitirnos el lujo de que una generación tan preparada no participe activamente en la vida social y política. Es imprescindible que los jóvenes se sientan escuchados y que estén comprometidos para fortalecer el proyecto europeo. Es imprescindible que tengan espacios de participación.

Esta es una de las principales reivindicaciones de la juventud europea, y, por lo tanto, también lo es en mi informe. En él he querido resaltar positivamente la cooperación europea en el ámbito de la juventud, la implementación del diálogo estructurado para garantizar la participación de los jóvenes, el método de coordinación abierto y, por supuesto, alguna de las propuestas e iniciativas políticas como, por ejemplo, la iniciativa «Invertir en la juventud europea», el nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

Sin embargo, queda mucho por hacer. Y, por ejemplo, necesitamos vínculos más claros entre la implementación de la política de juventud y todos los programas europeos; un marco mejorado de transparencia y seguimiento de las políticas de juventud; una coordinación central que involucre a todos los actores relevantes de los diferentes sectores; una estrategia con mejores herramientas de comunicación y participación y, por supuesto, un mayor apoyo financiero de todos los programas.

Y, para lograrlo, hemos establecido en este informe cuatro recomendaciones clave.

La primera es dar la voz a los jóvenes, facilitarles la participación en la toma de decisiones y en el desarrollo de las políticas, de modo que se reflejen sus necesidades y sus ambiciones y tengamos en cuenta también la diversidad que existe en la juventud europea; debemos explorar formas alternativas de participación tanto individual como colectiva.

La segunda recomendación es reducir las desigualdades, garantizar una inclusión sostenible en el mercado laboral y asegurar una vida digna y autónoma de los jóvenes; hay que seguir trabajando para que las ofertas de empleo sean de calidad y acordes a su formación.

La tercera recomendación es que tenemos que prestar atención a todas las áreas clave para asegurar un futuro sostenible, desde la modernización de la educación hasta prestar una especial atención a la salud mental de los jóvenes.

Y, por último, por supuesto, un compromiso financiero; no podemos aumentar la participación en programas como Erasmus o reforzar la Garantía Juvenil europea si no ponemos los fondos necesarios; no podemos financiar unos programas si tenemos que recortar otros; y por supuesto, no podemos aceptar un recorte en el Fondo Social Europeo, que es clave para la adquisición de nuevas competencias para las personas desempleadas y, sobre todo, en la lucha contra la exclusión social.

Señor comisario, este futuro sombrío del que yo hablaba al principio no es inevitable. Todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas. Espero que la nueva estrategia europea para la juventud contribuya a construir un futuro mejor para ellos.

Si aceptamos que nuestra juventud tiene que ser una de nuestras prioridades, pongamos todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que esta generación no viva peor que las anteriores. Es solo una cuestión de voluntad.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, I am happy to be here today to discuss your report on the European Union Youth Strategy. Only last week, the Commission adopted its proposal for a renewed youth strategy, and you will be pleased to see that the key elements of the Commission’s proposal correspond closely to the recommendations made in your report.

Let me first of all thank Ms Gardiazabal Rubial and the other Members of the Committee on Culture and Education, but also the Committee on Employment and Social Affairs. We are grateful for your hard work on the report and your constructive recommendations.

To prepare our proposal for the new Youth Strategy, the Commission spent a full year listening to young people to better understand their views on Europe. We held stakeholder consultations and carried out an in-depth evaluation of the current strategy. We also engaged in an open dialogue with you to make sure we could take your ideas into account. The Commission proposal is therefore solidly based on stakeholder opinions and evidence.

The Commission proposes three main areas of action for our future cooperation in the field of youth. They are captured by the words ‘engage’, ‘connect’ and ‘empower’. First, ‘engage’ is about fostering young people’s participation in civic and democratic life. The biggest priority for me will be to reform the dialogue with young people. We want to make sure we make it more open and inclusive, less formal and rigid.

The current format has achieved positive results. Since 2010, we have reached over 250 000 young people. But we agree with you that we need to reach out to a broader range of young people, including at the local level, and that we have to focus more on those young people with fewer opportunities. Young people who are struggling with disadvantages tend to be less active citizens and to have less trust in institutions. Let us try to change that.

Second, the word ‘connect’ underlines our intention to bring together young people across the European Union and beyond. The Commission wants to foster volunteering, learning mobility, solidarity and intercultural understanding. For example, we want to build a policy framework for volunteering and solidarity activities, which will underpin the activities funded through the European Solidarity Corps.

The Commission also agrees with you on the need to clarify and reinforce the link between European Union youth policy and the related European Union spending programmes. Indeed, we are proud that the Commission proposal for the next Multiannual Financial Framework places a strong focus on youth – the Commission is proposing to more than double the budget of Erasmus and the European Solidarity Corps. This is a clear sign. We are committed to investing in youth. We must be ambitious in this area: our young people deserve nothing less. We count on you to defend our proposals in the tough negotiations ahead.

Third, the word ‘empower’ is about supporting young people through a youth work agenda. The focus is on quality, innovation, digitalisation and recognition of youth work and non-formal learning. We must ensure that the youth sector is ready to fulfil its potential in times of change.

But this is not all. We want to ensure that young people are heard when decisions are taken across policy areas. We have taken on board your recommendation to better coordinate the different youth-related initiatives in order to make our youth activities more visible and improve their outreach. The Commission is therefore proposing to create the position of an EU Youth Coordinator inside the European Commission. This person will be a contact and reference point for young people across the continent. This unique position will be an important signal of the importance we attach to the young generation and help us enhance coordination and coherence.

We also want to be much more transparent about what the European Union does for young people. To this end, we propose to track how much funding from the European Union budget is devoted to youth, looking at a wide range of programmes.

Finally, we also want to introduce more flexibility. That is why the Commission proposal suggests that Member States set ‘national action plans’, translating European Union-level youth priorities into their own plans. Young people face quite different challenges in each Member State. National action plans can be most helpful in fitting specific national contexts.

These are just some highlights of the Commission proposal for the new Youth Strategy. I am now looking forward to hearing your views and to discussing how we can best make this Strategy a reality as of 2019. Let us work together to make it as effective as possible, because we owe it to our young people.

 
  
MPphoto
 

  Светослав Христов Малинов, от името на групата PPE. – Едно от най-често срещаните клишета, когато се говори за младежта е, че бъдещето принадлежи на младите хора. Това клише е много по-мъдро отколкото изглежда, защото в него се съдържа скритата истина, че настоящето изглежда не принадлежи на младите хора, и наистина е така. Голяма част от решенията, които се вземат в настоящето, решават бъдещето на младите хора, но те не могат да участват във вземането на тези решения.

Смятам, че едно от основните достойнства на този доклад е, че той в максимална степен се вслуша и отрази максимално количество гласове на млади хора, на техните организации в Европейския съюз. И мисля, че трябва да бъдем честни с тези млади хора и открито да им кажем: „Голяма част от ключовите политики, които засягат вашето бъдеще, които по същество са младежки политики, свързани с образованието, реформите необходими за нови форми на обучение, всичко свързано с успешна социална интеграция, противодействие на младежката безработица, всъщност зависят от вашите национални правителства. Ние, на нивото на европейските институции обобщаваме опита, даваме най-добрите практики, вдигаме летвата, задаваме високи стандарти. Не допускайте вашите правителства да пренебрегват тези стандарти, не допускайте те небрежно да минават под летвата.“ И дай Боже колкото се може повече европейски правителства да надскочат тези стандарти.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, credo che oggi noi possiamo dire una cosa: che oggi le nuove generazioni possono essere i più grandi alleati dell'Europa, perché i giovani europei non sono euroscettici ma "euroimpazienti", e hanno ragione.

Loro chiedono più opportunità, più dialogo sociale, più possibilità di partecipare alle decisioni politiche e più volontà di partecipazione. Ma sappiamo anche che è cresciuta la disuguaglianza, è cresciuta la povertà fra i giovani e sono cresciute anche le difficoltà di accesso al lavoro.

Penso che avere inserito nella nostra relazione, di cui ringrazio molto la collega Eider, di avere dato degli input che sono stati in parte recepiti, lo riconosco, nella nuova strategia, sia il senso di questa nostra azione, quella cioè di ritenere i giovani più centrali nel pilastro sociale, più centrali nelle opportunità che saranno offerte nelle varie politiche in modo trasversale, avere un referente di coordinamento sulle politiche per i giovani, e prevedere anche dei piani nazionali per verificarne l'avanzamento.

Ma penso che ci sia anche altro che possiamo offrire: il senso di una partecipazione maggiore, anche solidale, come quella offerta dal corpo di solidarietà, e ringrazio anche per aver inserito la e-card per gli studenti che accompagna l'esperienza di Erasmus...

(Il Presidente ritira la parola all'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Ilhan Kyuchyuk, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I would like to congratulate the rapporteur for all his efforts in the preparation of this report. Young people in Europe face numerous challenges in the fields of education, the labour market and more. Their status has recently come under pressure with new developments in the EU, such as the ongoing Brexit negotiations, discussions on the next Multiannual Financial Framework (MFF) and the future generation of Erasmus+, for example.

As a liberal, I strongly support encouraging young people to take an active role in public life. The structured dialogue between youth organisations and institutions in the EU and at national level needs to be continued and reinforced. It is very important to focus on improvement of the status of young people. In addition, we have to improve the quality of offers under the Youth Guarantee scheme, defining standards and improving the Member States’ monitoring, reporting and performing systems, to ensure that the funds from the European Youth Employment Initiative are being used as a supplement to national funds and not as a replacement for them.

Lastly, the Member States must continue their efforts on national implementation and validation of the system and provide adequate funding for youth to acquire skills, including through non-formal education and training. We need to step up our efforts and make the necessary changes in the labour world in order not only to facilitate young people’s transition from education to internship and employment, but also to welcome innovation on the labour market.

 
  
MPphoto
 

  Miroslavs Mitrofanovs, Verts/ALE grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi! Šoreiz es runāšu latviski un pausto savu viedokli vairāk nekā frakcijas viedokli. Rīt mēs balsosim par ziņojumu par Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijas īstenošanu, bet parīt, 1. jūnijā, tiks atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Varbūt tā ir sakritība, bet varbūt arī ne, bet 2. jūnijā Latvijas galvaspilsētā Rīgā notiks masu gājiens, kurš ir veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Es arī piedalīšos.

Mēs plānojam izteikt protestu pret Latvijas valdošo partiju lēmumu liegt Latvijas mazākumtautību bērniem mācīties mācības vidusskolās dzimtajā valodā. Izglītības pieejamība un kvalitāte ir ārkārtīgi svarīgi priekšnoteikumi, runājot par veiksmīgu jaunatnes stratēģiju Eiropas Savienībā.

Ziņojumā par Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijas īstenošanu ir teikts, ka sociāli ekonomiskā krīze, kura Eiropā turpinās kopš 2008. gada, visvairāk skar tādas nelabvēlīgākā situācijā esošās iedzīvotāju grupās kā etniskās minoritātes, kas saskaras ar šķēršļiem ienākšanai darba tirgū un piekļuvei kultūrai, sociālajiem pakalpojumiem un izglītībai.

Arī jaunais ziņojums ir balstīts uz 2016. gada 19. janvāra rezolūcijas par kultūru dialogā, kultūras daudzveidības un izglītības lomu Eiropas Savienības pamatvērtību veicināšanā principiem. Varu droši apgalvot ka, iznīcinot mazākumtautību izglītības sistēmu, Latvijas valdošās partijas rīkojas pret Eiropas Savienības garu.

Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL. – A Uachtaráin, in ainneoin go bhfuil Rialtas na hÉireann ag rá linn go bhfuil cúrsaí ag dul i bhfeabhas, tá ráta ár n-aos óg atá dífhostaithe, gan traenáil nó oideachas, ag 20 %. Geall le dúbailt na bhfigiúirí roimh an gcúlú eacnamaíochta.

Bheadh sé seo fiú níos measa mura mbeadh an méid sin imirce agus clár gníomhachtaithe fostaíochta san áireamh, gan trácht ar phoist ar phá íseal gan aon gheallúint ar phoist bhuana. Is mór an náire é go bhfuil Éire ar cheann de na tíortha is measa i dtaobh úsáid a bhaint as an YEI. Is deacair a chreidiúint nach bhfuil ach €8 milliún as €136 mhilliún tarraingthe síos ag an Rialtas, agus níor úsáid siad an t-airgead ar fad a bhí ar fáil dóibh leis na ceithre bliana deireanacha anuas.

Tá sé seo scannalach nuair atá an oiread sin dár n-aos óg ag streachailt chun maireachtaint ó thaobh costais oideachais agus costais chíosa, agus fiú costais phrintíseachta, agus dóibh siúd nach bhfuil ábalta deontas oideachais a fháil. Níl tuismitheoirí ábalta na costais ollmhóra seo a iompar.

Bhí agus tá seans ag an Rialtas éileamh ar an YEI, níl aon leithscéal acu, ní raibh leithscéal acu le ceithre bliana anuas agus táim ag glaoch anois ar an Rialtas geallúint a thabhairt chun todhchaí dhearfach a chruthú dár ndaoine óga agus stop a chur leis an tseafóid. Tá sé náireach.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, 854 000 jeunes adultes et 1,5 million de mineurs pauvres en France et tant d’autres en Europe, ballottés d’emplois précaires en logements de fortune et privés de tout espoir de promotion sociale…

À cette situation, dont une conséquence prévisible est l’effondrement de la natalité, l’Europe n’a répondu que par des pis-aller, des emplois aidés au volontariat sans lendemain. Encore, ceux-ci sont-ils détournés au profit de migrants, au mépris de l’hostilité de l’opinion publique. Même un programme à succès comme Erasmus+, qui peine toutefois à assurer un accès équitable aux Européens, s’en trouve ainsi dévoyé.

«Nous devons avoir une plus grande charité pour ceux qui nous sont unis par le sang», disait saint Thomas d’Aquin, et, ajouterai-je, «par l’amour de la patrie».

Puissent ces paroles nous rappeler qu’à l’heure où une génération entière risque de subir un déclassement inédit dans l’histoire récente, la priorité donnée aux siens est un devoir chrétien, patriotique et moral.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκατομμυρίων φτωχών, κοινωνικά αποκλεισμένων νέων που αυξάνονται, όπως η ίδια ομολογεί, επιταχύνει την επίθεσή της με τον ευρωπαϊκό πυλώνα δήθεν κοινωνικών δικαιωμάτων και αντιδραστικά προγράμματα για τη νεολαία. Στόχος η εθελοντική, συμμετοχική ενσωμάτωσή της στη βαρβαρότητα που της επιβάλλουν με κοινωνικό διάλογο, το δηλητήριο της επιχειρηματικής και ευρωμεσογειακής συνείδησης. Φθηνή ελαστική εργασία εφ’ όρου ζωής, ευκαιρίες, και όχι δουλειά με δικαιώματα. Μοίρασμα ανεργίας, αναγκαστική μετάβαση παλιών εργαζομένων στη μερική απασχόληση σαν εκπαιδευτές των νέων, όπως αναφέρει η έκθεση. Αντί εκπαίδευση, ψευτοκατάρτιση, άτυπη μαθητεία εφήμερων δεξιοτήτων σχεδιασμένη από τους ίδιους τους βιομήχανους για τις ανάγκες τους, όπως απαίτησε χθες ο σύνδεσμός τους στην Ελλάδα, και κινητικότητα-περιπλάνηση, εναλλάσσοντας ανεργία, κατάρτιση με λίγη δουλειά, εναλλάσσοντας, επιχειρήσεις, επαγγέλματα και χώρα. Δηλαδή ξεριζωμένος μετανάστης κι όχι κοσμοπολίτης Ευρωπαίος, όπως λέτε. Διέξοδο για μόνιμη δουλειά με δικαιώματα και σύγχρονη εκπαίδευση για τις ανάγκες τους δεν θα βρουν οι νέοι στον κόσμο της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκμετάλλευσης, παρά μόνο στον οργανωμένο αγώνα τους για την ανατροπή τους.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, mám to štěstí, že se zabývám politikami, které souvisí s mládeží. Mladí lidé jsou velmi kritičtí, ale také upřímní a já jim velmi ráda naslouchám. Děláme tady politiku, kterou bychom měli dělat právě po konzultaci s mladými lidmi. Vím, že jim přinesl velkou radost návrh víceletého finančního rámce na příští období, a to zdvojnásobení programu Erasmus+. Myslím, že tím jsme opravdu u mladých lidí zabodovali. A já doufám, že se také podaří schválit dobrý rámec pro Evropský sbor solidarity, který by měl být především nástrojem pro dobrovolnictví. Očekávají také, že zlepšíme implementaci záruk pro mladé v členských státech, neměli bychom nástroj, jako je Evropský sbor solidarity, a záruky za mladé překrývat, zaměňovat.

Bohužel ta zpráva, kterou budeme schvalovat, obsahuje věci, se kterými nemohu souhlasit. Já totiž nevím, jak se strategií pro mládež souvisí zavádění sexuální výchovy. Myslím, že to tam nepatří. Stejně tak bychom neměli požadovat, aby Evropská unie ručila za sociální standard každého dítěte, to je ta záruka za dítě. To máme požadovat po členských státech, členské státy by se měly zasadit o bezplatné vzdělání, kvalitní zdravotní péči, ale nemůže to udělat Evropská unie.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо председател, г-н Канете, искам тази вечер да ви представя една по-различна гледна точка. Непрестанно чуваме, че младите хора са бъдещето на Европа, че трябва да инвестираме в тях, че те са приоритет на Европейския съюз. Опасявам се обаче, че тези красиви приказки на практика нямат никакво реално покритие. Реалността е коренно различна. Младежката безработица продължава да бъде много висока, а голяма част от младите хора приемат работни позиции, които са под нивото на квалификациите им, само и само, за да свържат двата края. Те продължават да бъдат и първите потърпевши от икономическата криза.

В същото време Европейският съюз, който претендира, че младите хора са приоритет, предлага насочени към младите програми като Еразъм+, които програми, обаче, са достъпни само за младежите, които разполагат със съответните финансови възможности. Моят въпрос е какво правим за тези млади хора, които мечтаят да заминат на студентски обмен по Еразъм+, но не могат да си позволят по простата причина, че стипендиите са малки, а родителите им не могат да поемат такава финансова тежест.

Непрестанно се хвалим с това, че Еразъм+ е най-успешната програма на Европейския съюз, но за съжаление тя остава недостъпна за голяма част от младите европейци. Тук пак говорим за двойни стандарти, а не за равни възможности. В същия ред на мисли, оценката на настоящата европейска стратегия за младежта показва, че Европейският съюз прави политики за младите хора без участието на самите млади хора.

Г-н Канете, вие казахте, че през последната година тази европейска стратегия е изготвена с участието на младите хора, но те казват, че мнението на 56% от тях изобщо не се взема предвид. Вярвам, че за да имаме един добре функциониращ и демократичен Съюз, младите хора трябва да вземат участие и техните политики и техният глас да бъде чут. Вместо да насърчаваме тяхното активно участие, обаче – това, което стана с Европейския младежки форум в България беше, че тези млади европейци бяха карани да ръкопляскат по команда. Затова в България младите са апатични към политиката.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). – Madame la Présidente, l’heure est grave pour notre jeunesse européenne. Les chiffres sont éloquents. Le taux chômage des 18-24 ans est passé de 15 à 19 % depuis 2008. Le décrochage scolaire a augmenté de deux points. Un jeune sur trois est menacé de pauvreté. Nous sommes dix ans après la crise. On peut le dire maintenant, c’est une génération tout entière qui a été sacrifiée au dogme de l’austérité.

En 2008, nous avons su sauver les banques. En 2018, allons-nous sauver la jeunesse européenne? Tous les indicateurs sont au rouge et la seule réponse qu’on offre à la jeunesse, c’est le pessimisme, c’est la défiance aux politiques, c’est la porosité au populisme avec les conséquences qu’on connaît, sans oublier le désintérêt croissant envers nos institutions.

Rappelez-vous, seuls 28 % des jeunes ont voté en 2014. Alors, écoutons enfin la jeunesse. La jeunesse, ce n’est pas qu’un mot, la jeunesse, c’est notre avenir. Secouez les États membres et la Commission! Essayez de comprendre que notre priorité est là, en face de nous. Notre priorité, c’est la jeunesse et en tout cas, il va falloir investir en elle.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Pani Przewodnicząca! Postaram się Państwu coś wytłumaczyć na prostym przykładzie. Jeśli ustalimy taką zasadę, że małżeństwo należy zawrzeć od razu po pierwszej randce albo w ogóle, to czy będziemy mieli więcej małżeństw czy mniej? Chyba nawet zdolności przeciętnego socjalisty nie przekracza zrozumienie, że będziemy mieli wtedy mniej małżeństw. I teraz proszę sobie wyobrazić analogicznie, że jeśli młodzi ludzie są zatrudniani na bardziej elastycznych warunkach niż przeciętnie w populacji, to właśnie dlatego, że dla pracodawców są niesprawdzeni, mniej pewni, niedoświadczeni i pracodawcy nie chcą takiego małżeństwa po pierwszej randce. Jeśli zakażemy im zatrudniania ludzi młodych w sposób elastyczny, to będziemy mieli mniej pracy dla młodych czy więcej? Będziemy mieli mniej pracy dla młodych, bo będą jeszcze mniej konkurencyjni wobec ludzi starszych i doświadczonych. Z jakiegoś powodu w państwach europejskich coraz łatwiej jest wziąć rozwód z żoną, a coraz trudniej zwolnić pracownika. Myślę, że już w tej chwili w niektórych krajach łatwiej jest wziąć rozwód niż zwolnić pracownika.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Vážená pani predsedajúca, správa ma oslovila a pozorne som si ju preštudovala. Pri jej čítaní som narazila na odsek 8, v ktorom Parlament, citujem, vyzýva Komisiu, aby vytvorila účinné nástroje na koordináciu medzi útvarmi a pridelila zodpovednosť za uplatňovanie hľadiska mládeže súborne podpredsedovi Európskej komisie. Ak existujú dôvody na to, aby sme v európskych politikách a nástrojoch začali uplatňovať hľadisko mládeže, potom by sme mali začať uplatňovať aj takzvané rodinné hľadisko. Sledovať, ako európske politiky vplývajú na rodinu v Európskej únii. Je to rodina, ktorej záujem by mal mať v portfóliu jeden z podpredsedov Komisie. Sú to opatrenia na podporu rodiny, pri ktorých by mala Únia podporovať členské štáty v súlade so zásadou subsidiarity. Prečo to hovorím? Mládež totiž nepadá zo stromu. Vyrastá v rodine, v rodine buduje svoj ľudský kapitál, v rodine prijíma základné hodnoty, na ktorých stojí celá naša spoločnosť.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, this is a very timely debate ahead of this weekend’s European Youth Event or Yo!Fest, when 8 000 young people will take over Parliament, filling it with their ideas, energy and hopes for the future. Indeed, this report recommends concrete measures to strengthen and improve the future EU youth strategy, in particular, the inclusion in the labour market of all young people through equal opportunities and also enabling measures to grant young people the right to live in a healthy environment with access to education and culture, which should be considered fundamental rights.

As a Socialist Member, I welcome the focus on the need to always guarantee that employment, training and learning opportunities respect good working conditions and social rights, in line with the International Labour Organisation (ILO) Decent Work Agenda. Colleagues, young people are not cheap labour.

I also welcome the reiteration that the Commission and Member States must promptly adopt a child guarantee. Twenty-five million children in the EU are in a situation of poverty, which is simply unacceptable. Importantly, the report calls for young people and youth organisations to be involved in policy making. Yo!Fest offers such a model...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Voorzitter, de jeugd heeft de toekomst. Het is een spreekwoord dat we in bijna alle Europese landen kennen. Maar is dat spreekwoord vandaag de dag nog actueel? De jeugdwerkloosheid is in veel Europese landen nog steeds schrikbarend hoog. Het aantal jongeren dat in armoede of sociale uitsluiting leeft, is toegenomen. In het Verenigd Koninkrijk is een hele generatie een Europese toekomst tegen hun zin ontzegd.

Daarom is het debat vanavond zo belangrijk. Daarom ben ik ook blij dat de Europese Commissie heeft voorgesteld om de begroting voor het Erasmusprogramma te verdubbelen. Heel goed dat jongeren een prioriteit zijn en dat we ons daarbij richten op alle jongeren.

Het is ook goed dat we vanuit dit Parlement uitspreken dat grensoverschrijdende samenwerking en grensoverschrijdende kansen een wezenlijk onderdeel uitmaken van jeugdbeleid. Ik kom zelf uit een prachtige grensregio en ik weet zeker dat daar ook voor jongeren ontzettend veel kansen liggen; kansen die nu nog te vaak gemist worden. We moeten ervoor zorgen dat werk en vaardigheden beter op elkaar aansluiten en daarbij ook over grenzen heen durven kijken. Want waar een jonge werkloze soms moeite heeft om werk te vinden in zijn eigen land, liggen er aan de andere kant van de grens altijd mogelijkheden.

We moeten onze buurtalen weer willen leren. We moeten nog beter en nauwer samenwerken in grensregio's en we moeten ervoor zorgen dat jongeren toegang hebben tot informatie, financiering en professionele begeleiding. Daar ligt een taak voor jongeren zelf, voor scholen, voor stagebegeleiders, voor lokale en nationale overheden, maar zeker ook voor ons hier in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Ivari Padar (S&D). – Lugupeetud kolleegid! Majanduslanguse negatiivsed mõjud on noorte jaoks endiselt käegakatsutavad ning on mõjutanud nende tööturu- ja õpivõimalusi. Me kõik tahame, et noored oleksid iseseisvad ja ambitsioonikad, et ei tekiks arutelu, nagu tehtaks ka nende eest kõik ära. Aga selleks, et nad saaksid oma tuleviku eest ise seista ja oma elu planeerida, tuleb anda võimalused ning seepärast on noortestrateegia äärmiselt oluline. Sellises konkurentsitihedas ning majanduslikult keerulises olukorras on noored tihti nõus tegema praktikaid praktika järel ning seepärast on lihtne noori ära kasutada, pakkudes neile töökogemust, kuid samal ajal ebasoodsaid või isegi mitte-eksisteerivaid kompenseerimisvõimalusi, ebarealistlikke tööaegu ja tingimusi ja nii edasi. See praktika ei soosi meie noorte tulevikku ning praktikavõimalused peavad olema kvaliteetsed, kindlate töötingimuste ja hüvitistega. Noorte tuleviku eest muretsemine ei peaks olema teema mitte ainult riiklikul tasemel, vaid noortepoliitikasse tuleb kaasata aktiivselt piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused. Oleks eriti tervitatav, kui omavalitsused pakuksid oma noortele individuaalset tuge, olenevalt nende majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast, kuid ka eelistustest, millega nad soovivad tegeleda ja kus kaasatud olla.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Strategia dla młodych, o wdrożeniu której dzisiaj rozmawiamy, ma pomóc w odnalezieniu się młodych ludzi w świecie, który staje się coraz bardziej skomplikowany i nieprzewidywalny. Jednym z namacalnych dowodów działania tego programu, jednym z tych rezultatów, których szukamy, jest zatrudnienie, samodzielność ekonomiczna, czyli konieczny warunek do życia i do rozwoju. Z uwagą więc śledzimy wskaźniki, które pomagają ocenić sytuację, np. poziom bezrobocia ludzi młodych.

Za jeszcze ważniejszy wskaźnik uważam wielkość grupy tzw. NEET, czyli tych młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się, nie szkolą. Obecnie jest ich w Europie 6 milionów i chociaż ta liczba powoli spada, wciąż jest o wiele za duża. Kluczowe jest, żeby zrozumieć to zjawisko. Programy dla młodych ludzi kosztują miliardy euro i zdaje się, że wydajemy je nieco po omacku. Mamy narzędzia, mamy pieniądze, ale żeby je odpowiedzialnie stosować, musimy lepiej poznać źródła najpoważniejszego zagrożenia dla młodzieży i dla przyszłości, jakim jest bierność młodych ludzi.

A więc apeluję o pogłębioną debatę o grupie NEET, o badania i wymianę dobrych praktyk i uzyskanie na tym polu realnego postępu.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, vogliamo subito un nuovo patto generazionale che cancelli l'ipoteca sul futuro dei giovani. La loro esclusione economica mette a rischio la coesione sociale: oggi un giovane su tre in Europa è a rischio povertà.

L'Unione europea ha varato in questi anni iniziative per contrastare la disoccupazione giovanile, accrescere la partecipazione dei giovani, favorire l'inclusione, promuovere il volontariato, spesso scontrandosi con il disinteresse di molti governi nazionali. Ci sono risultati positivi, ma ancora insufficienti, e comunque troppo disomogenei.

Allora occorre una strategia più ambiziosa e più inclusiva, con un bilancio adeguato. Istruzione, cultura, salute, posti di lavoro di qualità, sistemi di protezione sociale, servizi più accessibili, cittadinanza attiva, solidarietà: queste sono le nostre priorità per la nuova strategia, per i prossimi programmi europei e per il prossimo bilancio.

Le autorità nazionali devono accelerare la cooperazione sotto l'egida della strategia per rispondere a queste sfide, assieme ai giovani e alle loro organizzazioni, che è necessario e urgente coinvolgere stabilmente per i processi decisionali, a tutti i livelli.

Senza un investimento massiccio sulle generazioni più giovani, l'Europa non avrà un futuro.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Pani Przewodnicząca! Po kryzysie finansowym wyniki dotyczące bezrobocia w całej Unii Europejskiej były bardzo negatywne. Wysokie bezrobocie dotyczyło nie tylko osób młodych, ale także pracowników z większym stażem. Dzisiaj sytuacja na rynku pracy jest o wiele lepsza. Bezrobocie w niektórych krajach sięga poziomu poniżej pięciu procent, a nawet brakuje rąk do pracy.

Niestety ta znacząca poprawa w niewielkim stopniu dotyczy osób młodych. Niepokojące jest to, że nadal blisko jedna trzecia młodych Europejczyków zagrożona jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wśród nich stopa bezrobocia w niektórych krajach jest dwucyfrowa.

Od 2010 r. wdrażana jest strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży, która jest kontynuacją działań z poprzednich lat. Widać jednak, że musimy podnieść efektywność podejmowanych działań. Moment ku temu jest odpowiedni. Obecna strategia obejmuje okres do roku 2018. Dodatkowo jesteśmy na etapie tworzenia priorytetów w ramach wieloletnich ram finansowych. Niezmiernie cieszę się, że jest szansa, aby w nowym unijnym budżecie położyć większy nacisk na problemy osób młodych oraz zwiększyć finansowanie takich programów jak Erasmus+.

Jestem przekonana, że w nowej strategii trzeba postawić na realne i określone cele. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na edukacji, rozwijaniu umiejętności interdyscyplinarnych, tworzeniu stabilnych miejsc pracy dla osób młodych, rozwijaniu przedsiębiorczości i wspieraniu rozwoju osobistego.

Odpowiedzialność za politykę dla młodych ponoszą kraje Unii Europejskiej, dlatego też ważne jest wspieranie administracji krajowych. Nadal brak jest faktycznej wymiany dobrych praktyk, która – w mojej ocenie – jest kluczowa. Państwa powinny czerpać z doświadczeń innych i dostosowywać je do krajowych realiów.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). – Senhora Presidente, a estratégia para a juventude não pode reduzir-se a um mecanismo de assistencialismo social ineficaz no combate à precariedade. É, portanto, necessário exigir mais resultados.

O primeiro objetivo desta estratégia tem de ser a criação de emprego efetivo para os jovens. Este tem de ser o foco principal, combatendo a precariedade. É necessário exponenciar a implementação de programas—chave da União Europeia, como a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, os programas Erasmus ou o Corpo Europeu de Solidariedade, minimizando as assimetrias entre as regiões europeias.

É necessária mais fiscalização contra abusos, em que temos, por exemplo, estágios que estão a encapotar contratos de trabalho. Necessitamos de mecanismos de denúncia à escala europeia, com a colaboração de instâncias locais, que protejam o anonimato dos jovens. É necessária mais monitorização dos efeitos reais destes programas. Os jovens não podem estar a saltar de estágio em estágio, sem nunca terem uma entrada efetiva no mercado de trabalho.

É necessário integrar nesta estratégia os trabalhadores mais experientes, que desempenham um papel importante na formação dos jovens no local de trabalho, numa fase de transição até à sua aposentação, para uma efetiva renovação geracional.

Senhor Comissário, as metas desta estratégia não se coadunam com um corte de 6 % no Fundo Social Europeu, conforme proposto pela Comissão. Esta situação ainda se vai agravar mais no caso dos Estados-Membros e das regiões mais desfavorecidas. É preciso combater esta proposta.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). – Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen siitä, että komissio on panostanut ennen kaikkea nuorten kuulemiseen ja opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksiin, joita nyt myös Erasmuksessa lisätään, sekä siihen, että nuoret voivat tutustua toisiinsa ympäri Eurooppaa.

Olennaista on se, että nuoret tuntevat Euroopan omaksi kodikseen, tuntevat Euroopan politiikan omaksi politiikakseen ja kokevat, että tämä on paikka, jossa he voivat vaikuttaa omaan ja koko maailman tulevaisuuteen. Olemme ehdottomasti oikealla tiellä, mutta lisätoimenpiteitä tarvitaan.

 
  
MPphoto
 

  Rory Palmer (S&D). – Madam President, one of the key themes through this report is the importance of listening to young people, and that is what I have been doing: holding a series of discussions in recent weeks with young people in my region at the Outward Academy in Worksop, the Leicester Young People’s Council, students at Uppingham School and young people in Buxton in Derbyshire, and I will be publishing a report in the next few weeks on what they have to say about Brexit. Because there is a specific context in the UK for listening to young people, and two early conclusions from my report on what they have said to me is this: on participation and empowerment, young people want to be formally empowered, and I agree with those young people who have told me that the voting age should be 16 and not 18 in the UK. And secondly, young people want to be listened to throughout this Brexit process. So the Commission, the UK Government and the Parliament steering group should find ways to engage young people throughout the next few months.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γεμίσει στρατιές φτωχών και ανέργων νέων. Τα στοιχεία της Εurostat, του Φεβρουαρίου 2018, δείχνουν ανεργία των νέων στην Ελλάδα 45%, στην Ισπανία 35,5%, στην Ιταλία 32,8%. Αντίθετα, ανεργία των νέων στη Γερμανία 6,2% και στην Ολλανδία 7,2%. Ταυτόχρονα, στη Γερμανία αναζητούνται 1,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι, μια και υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Τι αποδεικνύει αυτό; Ότι η λειτουργία της ευρωζώνης, επί της ουσίας, οδηγεί σε αφαίμαξη του ευρωπαϊκού Νότου και σε εμπορικά πλεονάσματα στον σκληρό πυρήνα. Αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά στήριξη των νέων και δημιουργία θέσεων εργασίας, πρέπει να εγκαταλειφθεί η λιτότητα και η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή. Πρέπει να αλλάξει δομή η ευρωζώνη και να πάψει να υπηρετεί τη γερμανική Ευρώπη. Πρέπει να αξιοποιηθεί η ποσοτική χαλάρωση για τη στήριξη επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας στον ευρωπαϊκό Νότο και στην Ελλάδα. Γενναία αύξηση κονδυλίων για τη νεολαία.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Paní předsedající, s velkým zájmem jsem si přečetla zprávu o provádění strategie Evropské unie pro mládež. Opět musím pochválit ochotu sebekritiky ze strany zástupců pravice, kteří jsou již dnes ochotni přiznat, že mladí Evropané se stávají prvními oběťmi nedostatečných investic do vzdělání a kultury, nezaměstnanosti a škrtů v sociálních službách. V důsledku toho se většina z nich obává o svoji budoucnost a cítí se obětována ekonomických zájmům. Sice jim to levice říkala už v době krize, ale pravice to akceptuje až nyní a ohromně se diví, že roste podpora extrémistických uskupení.

Pravdou je, že i Frankenstein se divil, když stvořil monstrum. Každopádně člověku jde mráz po zádech, když čte, že téměř každému třetímu mladému člověku ve věku mezi osmnácti a dvaceti čtyřmi lety hrozí v Evropské unii chudoba nebo sociální vyloučení. Smutná bilance politiky škrtů, smutná bilance politiky pravice.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I have great faith in young people and actually, I think that young people have great faith in the European Union – contrary to what some people have said tonight. How else can you explain the fact that the majority of young people voted to remain in the European Union in the Brexit vote? The old fogies have taken them out. Also, in my own country, in a recent survey a whopping 97% of young people were in favour of the European Union, because they have enough intelligence to distinguish between populist rhetoric and facts. They see roaming. They see data protection. They see youth employment. They see Erasmus+. They see equality between young women and men, and they see the priority that has been given to young farmers in the next common agricultural policy (CAP).

Young people are not fools. There are issues: dropouts, ok; unemployment; social exclusion. But in a rising economy, with the Member States, they can be solved. I see a good future for the youth, and I see a great future for the European Union.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank the honourable Members for this constructive debate. The European Union Youth Strategy has played a crucial role in coordinating youth-related policies at Union level. But I agree that there is room for improvement. Today’s debate showed that we often share the same vision regarding what needs to be done next.

This is very good news, as an important element of the strategy’s success is to ensure everybody is on board. That is why we propose enhancing coordination at all levels, through the establishment of a European Union Youth Coordinator and the design of National Action Plans. But most importantly, we need to promote, facilitate and cherish the active involvement and participation of young people themselves through a more open, inclusive and constructive dialogue. We have to do policy with them, not about them.

Commissioner Navracsics, and all of us, are happy to count on your support in taking the next steps.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial, ponente. – Señora presidenta, en mi primera intervención solo me ha dado tiempo a explicar nuestro informe y no he podido hacer una valoración de la estrategia que presentaba la Comisión: la de comprometer, conectar y empoderar. Pero yo creo que va muy en la línea de lo que hemos debatido hoy en este Pleno —y de lo que, mañana, espero que aprobemos en el informe— porque, al final, va en la línea de las demandas sobre todo de la gente joven, que es con la que han estado trabajando, aunque siempre hay que mejorar ese trabajo y, sobre todo, la participación de los jóvenes en la toma de decisiones.

Quería destacar una idea que me parece muy interesante, que es la del seguimiento exhaustivo del gasto en todos los programas de la Unión, porque así podremos saber exactamente cuánto dinero invierte la Unión Europea en las políticas de juventud.

Y sobre el tema del coordinador de la Juventud dentro de la Comisión, yo creo que es una propuesta que tenemos que explorar en el futuro, pero lo importante es que cada política y cada decisión que se tome tenga siempre esa perspectiva de juventud.

La de la juventud tiene que ser una política transversal y no puede residir solo en un coordinador que esté pendiente de que las políticas tengan esa perspectiva, sino que tiene que ser algo muchísimo más transversal. Pero bueno, me alegro de que la Comisión esté dispuesta a seguir trabajando.

Señora presidenta, para acabar, solo quiero agradecer el trabajo de todos los ponentes del resto de los grupos, porque la verdad es que ha sido fácil trabajar. Todas las aportaciones y todas las enmiendas han ido a construir el informe y a añadir nuevas ideas a este informe. Así que yo creo que tenemos un gran resultado y espero que mañana el voto sea ampliamente positivo para este informe.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Donnerstag, 31. Mai 2018, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. – La presente relazione analizza in modo abbastanza appropriato l'efficacia della strategia dell'UE per la gioventù, nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Così, da un lato, vengono evidenziate le criticità, quali la disomogeneità dei risultati ottenuti e la mancanza di una comunicazione sistematica e di informazioni affidabili sull'attuazione della strategia, e dall'altro si forniscono raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri. In specie, si chiede di intensificare gli sforzi per incrementare la partecipazione dei giovani a rischio di discriminazione, di agevolare la partecipazione attiva dei giovani anche attraverso strumenti di nuove tecnologie, di garantire maggiore rappresentatività da parte delle organizzazioni giovanili, di sviluppare e implementare politiche di alfabetizzazione funzionale, mediatica e digitale, di porre in essere maggiori sforzi per garantire l'accesso alla cultura e alla vita pubblica ai giovani più svantaggiati o con disabilità. Infine, per quanto riguarda Garanzia giovani, grazie ad un nostro emendamento, si è evidenziato come gli Stati membri debbano dotarsi di efficaci sistemi di monitoraggio allo scopo di contrastare abusi. Si tratta quindi di una relazione contenente delle buone indicazioni che dovrebbero essere implementate prontamente per rispondere ai problemi e alle necessità delle nuove generazioni in modo più efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  María Teresa Giménez Barbat (ALDE), por escrito. – La estrategia europea para la juventud ambiciona dar voz a las ideas y demandas de los jóvenes europeos, intentando facilitar un mejor acceso al mercado de trabajo y fomentando la movilidad de los estudiantes a través de programas de formación y voluntariado. El apartado 13 de este informe —según el cual «[la Unión] reconoce [...] la importancia del asociacionismo juvenil como espacio de crecimiento de la persona y de desarrollo del sentido de ciudadanía activa»— me hace reflexionar sobre la situación de los jóvenes en Cataluña, como el hecho de que asociaciones de estudiantes que no simpatizan con la independencia sean víctimas de agresiones y campañas difamatorias. La Universidad Autónoma de Barcelona pretende incluso eliminar al colectivo de jóvenes de la asociación Societat Civil Catalana del directorio de asociaciones, impidiendo así que lleven a cabo sus actividades en la universidad. Se trata esencialmente de una persecución política contra los jóvenes, en razón de su «posición pública sobre determinados asuntos de actualidad política», según ha reconocido la propia Fiscalía de Cataluña. Si aspiramos a que los jóvenes europeos se sientan verdaderamente representados por la Unión, es preciso escucharles, pero también proteger su libertad de asociación y expresión, muy especialmente en las instituciones educativas y culturales.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. – The EU Youth Strategy was a long—needed document which could clearly define EU priorities and goals for young people in the European Union. The MFF presented by the European Commission at the beginning of May emphasised programmes related to youth engagement as one of the key priorities, such as more funding for the Erasmus programme, which I strongly support. It is the best way to share best educational practice between Member States, and introduce young people to potential new skills. Also, it helps to fight youth unemployment as well as strengthen a common EU culture. The focus on education should be the key priority of EU Youth Strategy, with a special emphasis on the promotion of digital skills. I have already talked about this many times. We need to engage young people to learn about the potential of digital skills through formal as well as non-formal educational programmes such as Coder Dojo. In this way, we will help young people to choose wisely their future career paths that will meet the needs of the EU job market.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. – Svjesni smo da je gospodarska kriza imala negativan učinak na europske građane, posebno na mladu populaciju Europljana, koji su prve su žrtve nezaposlenosti i nedostatka ulaganja u obrazovanje i kulturu. Zbog toga ih se većina boji budućnosti i osjeća žrtvovano za gospodarske interese. Izvješće o provedbi Strategije EU-a za mlade navodi da bi Strategiju za mlade trebalo poboljšati i ojačati, iako su rezultati pozitivni, ali ciljevi nisu ni izbliza ostvareni.

Brojke pokazuju da danas u EU-u gotovo 1 od 3 mladih osoba u dobi od 18 do 24 godine prijeti rizik od siromaštva ili socijalne isključenosti. Stopa nezaposlenosti mladih u europodručju i dalje je viša od 20 %. Zaposleni mladi se suočavaju s izazovima kao što su nesigurni uvjeti rada u smislu plaća, stresa i trajanja ugovora. Ponekad im je vrlo teško osjećati se dijelom društva. Bili zaposleni ili ne, nedostatak povjerenja u mlade dovodi do, primjerice, odbijanja davanja kredita.

Kao posljedica navedenog dolazi do porasta frustracija te se mladi osjećaju isključenima, a to ima ozbiljne negativne učinke na životne uvjete, građansko sudjelovanje, emocionalni život i zdravlje mladih. Stoga je cilj ovog izvješća o provedbi osigurati elemente za snažnu, dugoročnu i dobro koordiniranu strategiju u interesu mladih Europljana.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. – Podkreślam znaczenie modernizacji edukacji dla zapewnienia osobom młodym odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do życia w coraz szybciej rozwijającej się rzeczywistości ekonomiczno-społecznej. Niezbędna jest zmiana paradygmatu uczenia na bardziej skierowany na uczącego się. Instytucje edukacyjne powinny być centrami krytycznego i kreatywnego myślenia, nastawionymi na personalizację kształcenia w celu zwiększenia jego jakości i efektywności.

W związku z powyższym i w ślad za rezolucją podkreślam konieczność priorytetowego podejścia i zagwarantowania odpowiedniego wsparcia kształcenia i szkolenia w nowym okresie programowania WRF na lata 2021–2027. Młodzi ludzie muszą mieć możliwość rozwoju przez całe życie. Dlatego niezwykle istotna jest realizacja strategii na rzecz kształcenia ustawicznego oraz zwiększenie i dostosowanie oferty edukacyjnej na każdym poziomie do potrzeb poszczególnych grup społecznych. Bardzo ważna jest w tym kontekście rola kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Musimy także pamiętać o młodych migrantach: zapewnienie im wysokiej jakości edukacji jest niezbędne dla ich integracji oraz zapobiegania zjawiskom dyskryminacji oraz wykluczenia społecznego.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. – Os elevados índices de desemprego jovem traduzem uma realidade que não pode ser desligada do que têm sido as políticas da UE que têm promovido a precariedade e a desregulamentação laborais, ou o desinvestimento em serviços e prestações sociais. Políticas cujas consequências estão bem expressas no aumento dos jovens que hoje vivem em situação de pobreza e exclusão social.

As respostas criadas no âmbito desta estratégia, apesar de paliativas, poderiam ter um impacto positivo que está por atingir. Para que tal fosse possível, além do necessário reforço de verbas, competências e abrangência dos programas, seria imperativo que rejeitassem formulações de uma «flexibilidade» que apenas traduz a desregulação do horário de trabalho e dos vínculos laborais ou qualquer lógica de criação de estágios não remunerados, de trabalho em condições precárias ou da substituição de empregos permanentes por temporários ou estágios.

Uma política de juventude orientada para a criação de emprego e a inclusão social é indissociável da defesa de emprego com direitos, assente na contratação coletiva, na rejeição de qualquer vínculo precário, na garantia de salários justos e dignos e horários regulados. Mas também é indissociável de políticas que promovam serviços públicos, gratuitos, universais e de qualidade ou de investimento público, que dinamizem a economia e os sectores produtivos e estratégicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. – Gospodarska kriza koja je pogodila Europu 2008. godine ostavila je puno posljedica iza sebe, naročito na mlade. Nakon početka krize bilo je potrebno napraviti rezove i početi provoditi restriktivnu monetarnu politiku. Prve mjere štednje odnosile su se upravo na politiku mladih, odnosno na smanjenje ulaganja u socijalne službe, obrazovanje, nezaposlenost i kulturu. Rezultati istraživanja govore da svakoj trećoj mladoj osobi u Europskoj uniji, od 18-24 godine, prijeti rizik siromaštva ili socijalne isključenosti. Stopa nezaposlenosti mladih je i dalje viša nego što je bila prije krize pa smo tako 2016. imali stopu nezaposlenosti od 18,7%, dok je 2008. stopa nezaposlenosti iznosila 15,6%.

Obzirom na to da su mladi jedan od glavnih prioriteta Europske unije, pokrenuta je Strategija EU-a za mlade. Cilj ove inicijative je omogućiti što više mogućnosti istih za sve mlade, promicati socijalnu uključenost i solidarnost mladih. Dosadašnju Strategiju možemo napraviti efikasnijom i bolje koordiniranom tako da mladi budu prvi sugovornici kod kreiranja politika, odnosno, da slušamo njihove prijedloge i njihove savjete.

Mladima je potrebna perspektiva i mogućnost da na temelju svojih kvalifikacija kroje karijeru i život, a ne da strepe hoće li imati dostatnu mirovinu. Mladi su prioritet EU-a i zato čvrsto stojim iza Strategije EU-a za mlade.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Dabartinėje ES jaunimo strategijoje numatyta labai daug siūlomų iniciatyvų, susijusių su įvairiomis veiklos sritimis, kuriomis, atsižvelgiant į gana sudėtingą politinių prioritetų nustatymo mechanizmą, neužtikrinamas aiškus tikslų nustatymas, tuo pačiu metu bendro pobūdžio tikslai išlieka abstrakčiais šūkiais. Verta paminėti, kad Europos Sąjungos jaunimo politikoje trūksta aiškiai nustatytos lyginamosios analizės. Todėl keitimasis gerąja patirtimi vis dar vyksta informuojant kolegas apie veiksmų, kurių mastas ribotas dėl atskirose šalyse susiklosčiusių konkrečių aplinkybių, pavyzdžius. Taigi požiūrį, kuriuo nustatomos atskiros veiklos sritys, turėtų tvirtai papildyti kompleksinis, visapusiškas požiūris, nes su jaunimo politikos formavimu susiję klausimai (švietimas, užimtumas, inovacijos, savanoriška veikla) yra tarpusavyje glaudžiai susiję, kaip tai nuolat matyti iš konkrečių politinių dokumentų ir Jaunimo strategijos klausimus nagrinėjančių ekspertų grupių veiklos. Norėdami įtraukti visus jaunus žmones į darbo rinką ir suteikti jiems kokybiškus darbus, turėtume stiprinti savo pastangas suteikti jaunimui vienodas galimybes užtikrinti ilgalaikę integraciją į darbo rinką ir ilgalaikius darbus. Jiems turėtų būti suteikta galimybė valdyti savo karjeros pokyčius atsižvelgiant į savo kvalifikaciją ir profesinius interesus. Jauniems europiečiams reikėtų sudaryti geresnes perspektyvas dėl jų būsimos profesinės karjeros ir pensijos.

 
Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου