Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 30. května 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 7.Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Prohlášení předsednictví
 10.Slavnostní zasedání – Kolumbie
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 13.Hlasování
  13.1.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  13.2.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (C8-0181/2018) (hlasování)
  13.3.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (hlasování)
  13.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)
  13.5.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (hlasování)
  13.6.Námitky podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (hlasování)
  13.7.Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (hlasování)
  13.8.Budoucnost potravinářství a zemědělství (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (hlasování)
  13.9.Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (hlasování)
  13.10.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (hlasování)
  13.11.Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce o Libyi (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (hlasování)
  13.12.Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (hlasování)
  13.13.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (hlasování)
  13.14.Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
  14.1.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Budoucnost potravinářství a zemědělství (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce o Libyi (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 18.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení): viz zápis
 19.Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (rozprava na aktuální téma)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (pokračování rozpravy)
 22.Mechanismus civilní ochrany Unie (rozprava)
 23.Manipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU (rozprava)
 24.Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění) (rozprava)
 25.Dopad přemísťování na pracovníky a regiony (rozprava)
 26.Využívání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v Turecku (rozprava)
 27.Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (rozprava)
 28.Provádění strategie EU pro mládež (rozprava)
 29.Provádění směrnice o ekodesignu (rozprava)
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 31.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1153 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5351 kb)
Poslední aktualizace: 6. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí